Nieuwsberichten

Verdiepingsavonden Bijbel
Dinsdag 29 oktober, 12 en 26 november en 10 december 2019. Aanvang 20.00 uur.
08-10-2019

In de kerk wordt er nogal eens uit de Bijbel gelezen. Maar wat weten wij eigenlijk van die Bijbel? Hoe zit de Bijbel in elkaar? Hoe is hij ontstaan? Op deze vragen en andere willen we ingaan op vier avonden waarbij de Bijbel centraal zal staan. Deze avonden worden gehouden ...

Lees bericht
Heilig Vormsel 2020
Willibrordus Parochie Grote Kerk Oss, Heilige Geestkerk Oss, H. Willibrorduskerk Berghem, H. Servatius Megen, H. Lambertus Haren, H. Petrus Banden Macharen en Benedictus parochie Heilig Hart kerk te Oss
26-08-2019

Aan ouders en leerlingen van groep 8, Binnenkort beginnen de voorbereidingen voor de viering van het Heilig Vormsel. Graag nodigen wij alle ouders uit voor de informatieavond op: Woensdag 18 september 2019 in het Parochiecentrum, Koornstraat  6 te Oss, aanvang 20.30 uur. Het Heilig Vormsel is een Sacrament wat de volledige opname in de ...

Lees bericht
Eerste Heilige Communie 2020
Nu inschrijven voor Eerste Heilige Communie
26-08-2019

Ook dit jaar willen we als Willibrordus parochie weer de mogelijkheid geven aan kinderen vanaf groep 4 om zich voor te bereiden op de Eerste Heilige Communie. Er zal een Eerste Communieviering zijn op: zondag 17 mei 2020 in de St. Willibrorduskerk te Berghem en zondag 24 mei 2020 in de Grote Kerk van Oss. ...

Lees bericht
‘Actie Kerkbalans’ Willibrordus Parochie 2019
Wij rekenen op uw gulle gave!
27-05-2019

De kerkbijdrage is noodzakelijk voor de continuïteit van onze geloofgemeenschap. Het pastoraat, gebouwen, kaarsen, bloemen, energiekosten en vele andere kosten die worden gemaakt voor het functioneren van onze gehele Willibrordus Parochie (Oss, Macharen, Megen, Haren en Berghem). De inkomsten uit de ‘Actie Kerkbalans’ vormen de financi&...

Lees bericht
Poolse eucharistievieringen in de Heilige Geest Kerk
Ieder zondagmorgen en op feestdagen in de Heilige Geest Kerk (Visserkerk) om 09.00 uur.
23-02-2019

Poolse eucharistieviering in de Heilige Geest Kerk Misschien heb je het al gehoord of gelezen in de krant, dat bisdom Den Bosch nu ook een Poolse Parochie heeft. Bisschop G. de Korte richtte begin januari de nieuwe parochie van de Goddelijke Barmhartigheid op. Deze parochie zetelt in Eindhoven, maar pastoor ...

Lees bericht