Nieuwsberichten

Met Willibrordus Parochie naar Lourdes
Van zaterdag 17 tot zondag 25 oktober 2020
28-01-2020

Onlangs is er een verkennend gesprek geweest met een leidinggevende van het VNB over de mogelijkheden om met onze parochie op bedevaart te gaan naar Lourdes. Meer info volgt binnenkort op deze website en in het eerstvolgende Parochieblad Willibrordus. 

Lees bericht
Agenda 'Vieringen Hoogfeesten' 2020
Willibrordus Parochie
13-01-2020

Vieringen Hoogfeesten 2020 (Niet meegenomen Hoogfeesten die op zondag vallen en duidelijk zijn) Aswoensdag woensdag 26 februari  08:30 uur Grote Kerk 19:00 uur Grote Kerk 19:00 uur Kerk Berghem (gezinsviering) H. Jozef donderdag 19 maart 08:30 uur Grote Kerk 08:30 uur Huiskapel Berghem Aankondiging van de Heer woensdag 25 maart 08:30 uur Grote Kerk 19:00 uur Huiskapel Berghem H. Hart ...

Lees bericht
Advents- en Vastenactie Willibrordus Parochie
Vasten: om tot God te komen
06-01-2020

Terwijl de seculiere wereld tal van vormen van vasten uitgevonden heeft die meestal te maken hebben met verbetering van de lichamelijke conditie, overigens ook niks mis mee, heeft vasten  in de geschiedenis van “God met ons” een heel ander doel. Paus Benedictus XVI, toen nog kardinaal Ratzinger ...

Lees bericht
Druk bezochte Nieuwjaarsreceptie
Zondagmiddag 5 januari
06-01-2020

Het was gezellig druk tijdens de Nieuwjaarsreseptie van de Willibrordus Parochie in het Parochiecentrum aan de Koornstraat 6 te Oss. Een mooi moment om elkaar te ontmoeten, bij te praten en elkaar een Zalig Nieuwjaar te wensen. Pastoor Kerssemakers nam het woord om te vertellen dat er heel veel in ...

Lees bericht
Kerkhof Berghem
Sint Willibrordus Berghem
06-01-2020

Op het kerkhof in Berghem is de afgelopen jaar hard gewerkt. Er zijn verschillende verharde paden bij gekomen, ook de planten rond het kruis zijn verwijderd en vernieuwd. En tenslotte is er een corpus aan het kruis gehangen. Dit alles is mogelijk gemaakt met geld van de Stichting Mortuarium ...

Lees bericht
Heilig Vormsel 2020
Willibrordus Parochie Grote Kerk Oss, Heilige Geestkerk Oss, H. Willibrorduskerk Berghem, H. Servatius Megen, H. Lambertus Haren, H. Petrus Banden Macharen en Benedictus parochie Heilig Hart kerk te Oss
26-08-2019

Aan ouders en leerlingen van groep 8, Binnenkort beginnen de voorbereidingen voor de viering van het Heilig Vormsel. Graag nodigen wij alle ouders uit voor de informatieavond op: Woensdag 18 september 2019 in het Parochiecentrum, Koornstraat  6 te Oss, aanvang 20.30 uur. Het Heilig Vormsel is een Sacrament wat de volledige opname in de ...

Lees bericht
Eerste Heilige Communie 2020
Nu inschrijven voor Eerste Heilige Communie
26-08-2019

Ook dit jaar willen we als Willibrordus parochie weer de mogelijkheid geven aan kinderen vanaf groep 4 om zich voor te bereiden op de Eerste Heilige Communie. Er zal een Eerste Communieviering zijn op: zondag 17 mei 2020 in de St. Willibrorduskerk te Berghem en zondag 24 mei 2020 in de Grote Kerk van Oss. ...

Lees bericht
‘Actie Kerkbalans’ Willibrordus Parochie
Wij rekenen op uw gulle gave..!
27-05-2019

De kerkbijdrage is noodzakelijk voor de continuïteit van onze geloofgemeenschap. Het pastoraat, gebouwen, kaarsen, bloemen, energiekosten en vele andere kosten die worden gemaakt voor het functioneren van onze gehele Willibrordus Parochie (Oss, Macharen, Megen, Haren en Berghem). De inkomsten uit de ‘Actie Kerkbalans’ vormen de financi&...

Lees bericht
Poolse eucharistievieringen in de Heilige Geest Kerk
Ieder zondagmorgen en op feestdagen in de Heilige Geest Kerk (Visserkerk) om 09.00 uur.
23-02-2019

Poolse eucharistieviering in de Heilige Geest Kerk Misschien heb je het al gehoord of gelezen in de krant, dat bisdom Den Bosch nu ook een Poolse Parochie heeft. Bisschop G. de Korte richtte begin januari de nieuwe parochie van de Goddelijke Barmhartigheid op. Deze parochie zetelt in Eindhoven, maar pastoor ...

Lees bericht