Nieuwsberichten

Vastenactie 2019 voor de mensen in Venezuela
Op weg naar Pasen: ‘Hoop doet leven’
07-03-2019

Evenals verleden jaar hebben we gekozen voor een vastenproject wat eigen is aan onze Willibrordus Parochie. We kiezen ervoor om de mensen in Venezuela te steunen in deze voor het volk zo moeilijke tijden. Zowel economisch, financieel als mentaal is het heel zwaar. Er is een gebrek aan levensmiddelen, medicijnen ...

Lees bericht
Aanbidding van het Allerheiligste
25-02-2019

Op Witte Donderdag wordt aan het einde van de Heilige Mis de ciborie met het Allerheiligste Sacrament op plechtige wijze overgebracht naar het rustaltaar. Daar worden gelovigen uitgenodigd om in stilte bij het Sacrament te bidden. Hierin ligt de oorsprong van de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament. Een bijzondere uiting ...

Lees bericht
Poolse eucharistievieringen in de Heilige Geest Kerk
Ieder zondagmorgen en op feestdagen in de Heilige Geest Kerk (Visserkerk) om 09.00 uur.
23-02-2019

Poolse eucharistieviering in de Heilige Geest Kerk Misschien heb je het al gehoord of gelezen in de krant, dat bisdom Den Bosch nu ook een Poolse Parochie heeft. Bisschop G. de Korte richtte begin januari de nieuwe parochie van de Goddelijke Barmhartigheid op. Deze parochie zetelt in Eindhoven, maar pastoor ...

Lees bericht
Paastriduüm Willibrordus Parochie
Oss en Berghem
23-02-2019

Paastriduüm Willibrordus Parochie Het paastriduüm of Triduum Sacrum is de periode die begint met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met de Vespers van Paaszondag. In deze periode wordt het lijden, de dood en de verrijzenis van Christusherdacht. Ook Goede Vrijdag en Stille ...

Lees bericht
Misa en Español - Spaanse Mis
Zondag 17 maart en 28 april: aanvang 17.00 uur in de Grote Kerk te Oss.
23-02-2019

Misa en Español - Spaanse Mis Voor Spaans sprekenden en geïnteresseerden uit onze parochie is er één keer in de maand een gezongen Spaanstalige Heilige Mis in de Grote Kerk te Oss. Deze eucharistievieringen zijn op zondag 17 maart en zondag 28 april, aanvang 17.00 uur. Na ...

Lees bericht