19 en 26 september informatie-avonden Vormsel 2019

Vormsel 2019 op zaterdagavond 8 juni 2019 in de Grote Kerk van Oss
14-09-2018

Binnenkort beginnen de voorbereidingen voor de viering van het Heilig Vormsel 2019.

Graag nodigen wij ouders uit voor de informatieavond op woensdagavond 19 of 26 september 2018. Deze avonden worden gehouden in het Parochiecentrum aan de Koornstraat 6 te Oss, aanvang 20.00 uur.

Het Heilig Vormsel is een sacrament wat de volledige opname in de Katholieke Kerk betekent en naast de Doop en de Communie nodig is om een goed toegerust Christen te kunnen zijn.

De Heilige Geest zorgt ervoor dat we geestkracht hebben, moed en durf maar ook compassie en zorg voor onze naasten, zodat de Blijde Boodschap van Jezus Christus in de wereld tot leven komt.
In de voorbereiding leren we over Jezus en hoe Hij de mensen bij God brengt, ze vergeving en Verlossing aanbiedt en hoe wij als gedoopte volgelingen dat ook proberen te realiseren in onze wereld. Als uw kind zich opgeeft voor de voorbereiding hoef je nog niet te betekenen dat ze ook gevormd gaan worden. Ze gaan meedoen met de voorbereiding zodat ze aan het eind een gefundeerd antwoord kunnen geven of ze wel of niet gevormd willen worden. Immers nu hebben ze nog geen weet over wat het Vormsel eigenlijk betekent.
Daarvoor leren wij over de Geloofsbelijdenis, wat betekent het als je zegt dat je gelooft, wat is geloven eigenlijk? We leren over de hulpmiddelen (de sacramenten) die de Kerk ons aanreikt om ons geloof gestalte te geven, we leren over wat de Heilige Geest nu met ons doet, welke gaven je ontvangt en vooral ook wat de bedoeling daarvan is. Wat is bidden eigenlijk en waarom is het dan zo belangrijk om ook naar de kerk te gaan. Dan als we alles hebben doorgenomen vragen we aan de degenen die meegedaan hebben of ze nu ook daadwerkelijk gevormd wilde worden. Ze kunnen dan ook een duidelijk antwoord geven waarom wel of waarom niet. En dat antwoord dat wordt gerespecteerd.

Het Vormsel wordt toegediend door hulpbisschop Mgr. drs. Mutsaerts op zaterdagavond 8 juni 2019 in de Grote Kerk van Oss.

Wij nodigen de ouders graag uit voor meer informatie en hoe we gestalte geven aan de voorbereidingen, het project en de vieringen die erbij horen. Welkom op woensdagavond 19 of 26 september in het Parochiecentrum aan de Koornstraat 6 te Oss. Opgave vooraf is niet nodig.

Heeft u nog vragen dan kunt u zich wenden tot de volgende mailadressen:

Oss: info@parochiewillibrordus.nl

Alle informatie kan je vinden op de website: www.parochiewillibrordus.nl

Van harte welkom namens,
Pastoor. R. Kerssemakers

Werkgroep H. Vormsel

 

Terug naar het overzicht