‘Actie Kerkbalans’ Willibrordus Parochie 2019

Wij rekenen op uw gulle gave!
27-05-2019

De kerkbijdrage is noodzakelijk voor de continuïteit van onze geloofgemeenschap. Het pastoraat, gebouwen, kaarsen, bloemen, energiekosten en vele andere kosten die worden gemaakt voor het functioneren van onze gehele Willibrordus Parochie (Oss, Macharen, Megen, Haren en Berghem).
De inkomsten uit de ‘Actie Kerkbalans’ vormen de financiële basis voor onze kerken en parochie. Daarom zijn er vele brieven met een acceptgirokaart verstuurd.
Heeft u deze niet ontvangen?
Dan kunt u natuurlijk toch mee doen door een bedrag over te maken op het rekeningnummer van onze parochie. Want dankzij uw bijdrage kunnen wij onze belangrijke taken blijven vervullen.

Gegevens voor het overmaken van uw bijdrage:
Bank: Rabobank
Ter attentie van: ‘Actie Kerkbalans’ met vermelding van uw naam en adres.
Ten name van: R.K. Parochie Heilige Willibrordus
Rekeningnummer: NL26 RABO 0326564055

Bestuur Willibrordus Parochie

Terug naar het overzicht