Advents- en Vastenactie Willibrordus Parochie

Vasten: om tot God te komen
06-01-2020

Terwijl de seculiere wereld tal van vormen van vasten uitgevonden heeft die meestal te maken hebben met verbetering van de lichamelijke conditie, overigens ook niks mis mee, heeft vasten  in de geschiedenis van “God met ons” een heel ander doel. Paus Benedictus XVI, toen nog kardinaal Ratzinger schrijft in zijn boekje “Ademhaling van de ziel” het volgende over vasten: “Door te vasten geeft men aan dat het leven van God komt, dat Hij het in stand houdt. Als wij eten doen we dat omdat het voedsel ons in leven houdt. Vasten is; geen voedsel tot zich nemen. In dit geval heeft het een religieuze betekenis. Het is een manier om aan te duiden dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van elk woord dat komt uit de mond van de Heer”.

Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn onthoudingsdagen bij uitstek. Op die dagen vraagt de Kerk ons om geen vlees te eten en ons bijzonder toe te leggen op het vasten. Voor de overige vastendagen hebben de bisschoppen bepaald dat ieder zijn of haar eigen vorm kiest. Nooit gaat het er om om een “boze God” tevreden te stellen, maar altijd om een manier te vinden om zelf dichter bij God te komen.

Traditioneel zijn de Advent - en Vastentijd ook tijden om wat opzij te leggen voor mensen die het zoveel minder hebben. Onze parochie wil zich dit jaar inzetten voor de Christenen in Syrië.

Help de Christenen in Marmarita
Via de Stichting Kerk in Nood is er nauw contact met de mensen die in de “Vallei der Christenen” het hoofd boven water proberen te houden. In een versnipperd en verscheurd Syrië staat met name de christelijke minderheid zwaar onder druk. Velen zijn naar het stadje Marmarita gevlucht en proberen daar weer een leven op te bouwen. Kerk in Nood deelt er voedselbonnen uit, ondersteunt medische verzorging en zorgt voor onderdak voor de meest kwetsbare gezinnen waaruit vaak de vaders gesneuveld zijn. Onze parochie wil hen daar graag bij helpen en zal daarom zowel de opbrengst van de Adventsactie, als die van de Vastenactie, aanwenden voor dit doel. Een ieders bijdrage wordt bijzonder gewaardeerd. Laten we delen wat we over hebben!

Vastenaktiemaaltijd
Een gezellige, nuttige en informatieve bijeenkomst is de zgn. Vastenaktiemaaltijd die we willen houden in de Vastentijd. In het Parochiecentrum zullen we een eenvoudige maaltijd serveren waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan de Christenen in Marmarita (Syrië). Deze Vastenaktiemaaltijd wordt gehouden op woensdagavond 18 maart 2020, aanvang 18.00 uur. Aanmeldingsmogelijkheden worden later bekendgemaakt. En uiteraard is eenieder daar meer dan welkom.

Terug naar het overzicht