Aanbidding van het Allerheiligste

25-02-2019

Op Witte Donderdag wordt aan het einde van de Heilige Mis de ciborie met het Allerheiligste Sacrament op plechtige wijze overgebracht naar het rustaltaar. Daar worden gelovigen uitgenodigd om in stilte bij het Sacrament te bidden. Hierin ligt de oorsprong van de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament. Een bijzondere uiting van verering voor de Eucharistie. Tevens geeft het uitdrukkelijk aan de sterke band die er is tussen de viering van de Eucharistie en de aanbidding.

Al van oudsher worden de geconsacreerde hosties bewaard, zodat het viaticum op alle momenten naar de zieken kan worden gebracht. Langzaam ontstond de gewoonte bij gelovigen om in stilte te bidden voor het tabernakel om Christus, aanwezig in het sacrament, te vereren.

Het is een uitdrukking van het fundamentele geloof dat Christus werkelijk en blijvend aanwezig is in het geconsacreerde brood. Dat geloof vraagt ook om een uiterlijk en publieke uiting daarvan: De uitstelling van het Allerheiligste in een monstrans.

Als het over de aanbidding gaat is er een leuke anekdote over de heilige pastoor van Ars. Hij liep op een dag zijn kerk binnen en zag daar weer een eenvoudige boer voor het tabernakel zitten. De boer deed niets en zei niets. En toen de boer daar al enige tijd zat, ging de heilige pastoor naar hem toe: “Wat doet u eigenlijk hier de hele tijd?” De boer antwoord: “Hij, Christus, kijkt naar mij en ik kijk naar Hem”. Een simpel antwoord maar wel met een rijke inhoud. Want daarmee is de kern van wat aanbidding is uitgedrukt. Aanbidding is de persoonlijke ontmoeting van Christus met ieder van ons, het is een contact van hart tot hart.

Door bij Christus te zijn, mogen wij genieten van een vertrouwelijke omgang met Hem. Wij mogen Hem onze diepste verlangens openbaren, allereerst voor onszelf maar ook voor allen die ons dierbaar zijn. We mogen bidden voor de vrede en het heil van de wereld. En als antwoord geeft de Heer ons meer geloof, hoop en liefde.

Aanbidding van het Allerheiligste in onze Willibrordus Parochie

Al jarenlang is er in de Grote Kerk elke donderdag van 14.00 tot 16.00 uur gelegenheid voor stille aanbidding van het H. Sacrament. Links voor bij het Maria altaar. Een kleine groep trouwe parochianen zorgt ervoor dat ook andere mensen die daar behoefte aan hebben hier in stil gebed bij O.L. Heer kunnen zijn.

Vanaf maart, de veertigdagentijd, gaan we ook in Berghem beginnen met aanbidding. Elke dinsdagochtend in de huiskapel van de pastorie  is er na de eucharistieviering van 09.00 tot 10.00 uur aanbidding. Er is een klein boekje samengesteld en daar zullen wat vaste en wisselende gebeden uit gedaan worden. Op het einde krijgen we van de priester de Zegen met het Allerheiligste. Weet dat u allen op beide plekken altijd welkom bent. Het is een moment van niets hoeven of moeten, er even alleen maar zijn met Hem, in de stilte. Een oase in de drukte van alledag.

Aanbidding Grote Kerk: Iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

Aanbidding Pastorie Berghem: Iedere dinsdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur.

Terug naar het overzicht