Eerste Heilige Communie 2018 Willibrordusparochie

Infoavond Eerste Communie dinsdag 26 september 20.00 uur in het parochiecentrum aan de Koornstraat 6 Oss
07-09-2017

Ook dit jaar willen we als parochie weer de mogelijkheid geven aan de kinderen vanaf groep 4 om zich voor te bereiden op de Eerste Heilige Communie. Er zal een Eerste Communie-viering zijn op zondag 8 april in de St. Willibrorduskerk te Berghem en op zondag 15 april in de Grote Kerk van Oss.

De Eerste Communie is niet iets wat op zichzelf staat. Het is een onderdeel van de geloofsopvoeding van een kind. Bij het doopsel hebben de ouders de belofte gedaan daar zorg voor te dragen. Deze geloofsopvoeding ligt dus in de eerste plaats bij de ouders. De Eerste Communie is een volgende grote stap in deze geloofsopvoeding, waardoor een kind nog meer verbonden wordt met Jezus Christus en zijn Kerk. Dit is dan ook een moment om ons af te vragen wat deze verbondenheid met Christus en zijn Kerk inhoudt. Waar sta ik in mijn geloof? Wie is Christus voor mij? Ga ik nog naar de Kerk?

Aan de persoon van Jezus Christus, de betekenis van de Eucharistie en het leven binnen de kerk zal veelvuldig aandacht besteed worden in het voorbereidingstraject. Dit traject van voorbereiding op de eerste communie bestaat uit: het meevieren in 7 eucharistievieringen en 11 bijeenkomsten. De eucharistievieringen zijn bedoeld om de kinderen te laten ervaren wat een Heilige Mis is en wat daar gebeurt. Om dat van dicht bij mee te maken zullen de kinderen worden uitgenodigd om een keer misdienaar te zijn bij een Heilige Mis. Tijdens de bijeenkomsten worden er verschillende dingen uitgelegd. De ouders krijgen daarbij een actieve rol. Door middel van het maken van het huiswerk met hun kind maar ook door mee te helpen bij deze voorbereiding. Om de ouders daarop voor te bereiden hebben we een aantal ouderavonden om ze op weg te helpen bij de voorbereiding van hun kind.

Om iedereen nader te informeren over de eerste communie en de voorbereiding daarop willen wij geïnteresseerden graag uitnodigen voor de infoavond op dinsdag 26 september om 20:00 uur in het parochiecentrum te Oss of op donderdag 28 september om 20:00 uur in de kerk te Berghem. Daar wordt ook verder uitgelegd hoe de kinderen kunnen worden opgegeven. Aanmelding is niet nodig. Om 19.45 uur staan koffie en thee voor u klaar. Van harte welkom.

Heeft u nog vragen dan kunt u zich tot de volgende mailadressen wenden: Oss: communie.willibrordus@outlook.com Berghem: kapelaanbeekman@parochiewillibrordus.nl Ook op onze parochiewebsite vindt u alle informatie: www.parochiewillibrordus.nl

Om u op te geven kunt u het formulier gebruiken wat u kunt vinden onder overige downloads

Pastoor Roland Kerssemakers en de communiewerkgroep

Terug naar het overzicht