Gebed bij de geestelijke Communie.

17-03-2020

Nu het voor veel gelovigen niet mogelijk is de H. Communie te ontvangen moeten wij teruggrijpen op de geestelijke Communie.

Hieronder het bijbehorende gebed;

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het Allerheiligst Sacrament tegewoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn binnenste te ontvangen; maar omdat ik dit nu niet werkelijk doen kan, smeek ik U tenminste op geestelijke wijze in mijn hart te komen. Ik verlang naar U. Zie, ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart en ik verenig mij geheel en al met U. Laat niet toe dat ik ooit van U gescheiden worde. Amen. 

Terug naar het overzicht