Heilig Vormsel 2020

Willibrordus Parochie Grote Kerk Oss, Heilige Geestkerk Oss, H. Willibrorduskerk Berghem, H. Servatius Megen, H. Lambertus Haren, H. Petrus Banden Macharen en Benedictus parochie Heilig Hart kerk te Oss
26-08-2019

Aan ouders en leerlingen van groep 8,
Binnenkort beginnen de voorbereidingen voor de viering van het Heilig Vormsel. Graag nodigen wij alle ouders uit voor de informatieavond op: Woensdag 18 september 2019 in het Parochiecentrum, Koornstraat  6 te Oss, aanvang 20.30 uur.


Het Heilig Vormsel is een Sacrament wat de volledige opname in de Katholieke Kerk betekent en naast de Doop en de Communie nodig is om een goed toegerust Christen te kunnen zijn. De Heilige Geest zorgt ervoor dat we geestkracht hebben, moed en durf, maar ook compassie en zorg voor onze naasten, zodat de Blijde Boodschap van Jezus Christus in de wereld tot leven komt. In de voorbereiding leren we over Jezus en hoe Hij de mensen bij God brengt, ze vergeving en verlossing aanbiedt en hoe wij als gedoopte volgelingen dat ook proberen te realiseren in onze wereld.

Als uw kind zich opgeeft voor de voorbereiding hoeft dit nog niet te betekenen dat ze ook gevormd gaat worden. Ze gaat meedoen met de voorbereiding zodat ze aan het eind een gefundeerd antwoord kan geven of ze wel of niet gevormd wil worden. Immers, nu heeft ze nog geen weet over wat het Vormsel eigenlijk betekent.  Daarvoor leren wij over de Geloofsbelijdenis, wat betekent het als je zegt dat je gelooft, wat is geloven eigenlijk? We leren over de hulpmiddelen (de Sacramenten) die de Kerk ons aanreikt om ons geloof gestalte te geven, we leren over wat de Heilige Geest nu met ons doet, welke gaven je ontvangt en vooral ook wat de bedoeling daarvan is. Wat is bidden eigenlijk en waarom is het dan zo belangrijk om ook naar de kerk te gaan? Dan als we alles hebben doorgenomen vragen we aan de degenen die meegedaan hebben of ze nu ook daadwerkelijk gevormd willen worden. Ze kunnen dan ook een duidelijk antwoord geven waarom wel of waarom niet. En dat antwoord dat wordt gerespecteerd.

Dit jaar sluit de H. Hart kerk (Bloemskerk) uit Oss zich bij de Vormselvoorbereiding aan en worden ook de ouders uit de
H. Hart parochie uitgenodigd. 

Het H. Vormsel wordt  toegediend door hulpbisschop
Mgr. drs. R. Mutsaerts op Pinkster-zaterdagavond
30 mei 2020 om 19.00 uur in de Grote Kerk van Oss.

Graag nodigen wij u uit voor meer informatie over hoe we gestalte geven aan de voorbereidingen, het project en de vieringen die erbij horen. U bent welkom op woensdagavond 18 september 2019 om 20.00 uur, in het Parochiecentrum aan de Koornstraat 6 te Oss. Opgave vooraf is niet nodig.

De opgaves voor de Vormselvoorbereiding dienen uiterlijk
29 september 2019 in ons bezit te zijn.
Heeft u nog vragen dan kunt u zich wenden tot pastoor Kerssemakers: pastoor@parochiewillibrordus.nl, 
telefoon 0412-622015 of info@parochiewillibrordus.nl  
Verdere informatie en inschrijfformulier kun je vinden op deze website onder het item downloads.

Werkgroep H. Vormsel,
Pastoor Roland Kerssemakers,
Kapelaan Willem Renders (H. Hart kerk)  06 15598790
Marion Verwey
Reena Gruijters

Terug naar het overzicht