Kerkhof Berghem

Sint Willibrordus Berghem
06-01-2020

Op het kerkhof in Berghem is de afgelopen jaar hard gewerkt. Er zijn verschillende verharde paden bij gekomen, ook de planten rond het kruis zijn verwijderd en vernieuwd. En tenslotte is er een corpus aan het kruis gehangen. Dit alles is mogelijk gemaakt met geld van de Stichting Mortuarium Berghem.

Deze stichting heeft zichzelf opgeheven omdat ze geen nieuw onderkomen konden vinden en het aantal opbaringen de laatste jaren sterk terug liep. Zij zagen in ons kerkhof een goed doel om het geld dat zij nog hadden aan te besteden. Wij willen de Stichting Mortuarium Berghem nogmaals van harte danken voor hun gulle gave.

Terug naar het overzicht