PaastriduĆ¼m Willibrordus Parochie

Oss en Berghem
23-02-2019

Paastriduüm Willibrordus Parochie

Het paastriduüm of Triduum Sacrum is de periode die begint met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met de Vespers van Paaszondag. In deze periode wordt het lijden, de dood en de verrijzenis van Christusherdacht. Ook Goede Vrijdag en Stille Zaterdag maken deel uit van het paastriduüm. Elk jaar brengt de viering van het paastriduum de nodige organisatie met zich mee. Dan is het jammer om te zien dat er uiteindelijk in de vieringen niet zo veel mensen komen. Daarom is er besloten om de liturgische vieringen van het paastriduüm niet meer in Berghem te vieren maar centraal in de Grote Kerk te Oss voor de gehele Willibrordus Parochie (Oss, Macharen, Megen, Haren en Berghem).

Lauden en Vespers Berghem

Om het Triduüm toch niet helemaal zomaar in Berghem voorbij te laten gaan, willen we mensen in de gelegenheid stellen om in de huiskapel de Kerkelijke Getijden mee te bidden. Als priester hebben we 5 gebedsmomenten in de dag. De 2 belangrijkste daarvan zijn de Lauden (ochtendgebed) en de Vespers (avondgebed). Daarom willen we iedereen uitnodigen om op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag de Lauden en de Vespers mee te komen bidden. De Lauden bidden we gezamenlijk om 08:30 uur en de Vespers om 17:00 uur in de huiskapel van de pastorie te Berghem.

Kapelaan J. Beekman

Terug naar het overzicht