Vormsel 2018

Voorbereidingen Vormsel van 26 mei 2018
08-09-2017

VORMSELWERKGROEP

PAROCHIE WILLIBRORDUS

OSS – BERGHEM – HAREN – MACHAREN – MEGEN

 

Oss, 8 september 2017

Aan de leerlingen van groep 8 en hun ouders

Binnenkort starten de voorbereidingen voor de viering van het H. Vormsel. Om alvast een idee te krijgen hoeveel leerlingen er gevormd willen worden dit jaar, verzoeken wij jullie het onderstaande strookje in te vullen en dit op te sturen (per post of mail) naar of af te geven op het volgende adres vóór of uiterlijk op vrijdag 24 november 2017:

H. Eppink Beyer

Suikerkampstraat 36

5345 GJ Oss

hanneke.eppink@gmail.com

 

Het H. Vormsel zal dit jaar aan de vormelingen van onze parochie worden toegediend door Deken F.M.L. Ouwens en wel op zaterdag 26 mei 2018 in één speciale viering om 19.00 uur in de Grote Kerk in Oss.

De eigen bijdrage voor de voorbereiding bedraagt € 40,00. Wij verzoeken u dit bedrag, liefst gepast, mee te brengen naar de informatieavond.

Deze informatieavond zal plaatsvinden op woensdag 31 januari 2018 om 20.00 uur in het parochiecentrum aan de Koornstraat 6 in Oss.

Meer informatie over b.v. de data kunt u vinden op de website: www.parochiewillibrordus.nl ® nieuws ® vormsel 2018

Het is de bedoeling dat de ouders ook een gedeelte van de voorbereidingen op zich nemen. U kunt zich opgeven voor de volgende taken:

 

  1. Het sorteren van het vormselproject en in de mappen doen.
  2. Het rapen en nieten van de misboekjes voor het vormsel.

Met vriendelijke groet,

De vormselwerkgroep,

Pastoor R. Kerssemakers, Marion Verwij Didden en Hanneke Eppink Beyer

 

 

Naam:...................................................................................................................................

Adres:...................................................................................................................................

Postcode:............................... Woonplaats:............................

Telefoon:.................................

Geboortedatum:…………………………… School:……………………………………………..

Emailadres:…………………………………………………………………………………………

Geeft zich hierbij op voor het H. Vormsel in 2018 en zal ook deelnemen aan de voorbereidingen die nodig zijn om dit Sacrament te kunnen ontvangen.

Mijn vader of moeder geeft zich op voor de volgende taak:

…………………………...........………..........................................……….

 

Handtekeningen: 1) van de vormeling                                     2) ouder/verzorger

Terug naar het overzicht