Allerzielen, Allerheiligen

08-10-2019

Vaak noemen we deze twee vieringen als in één woord, in één zin en dat is eigenlijk heel correct. Ze horen bij elkaar. We gedenken onze dierbaren die hier op aarde niet meer bij ons zijn en we gedenken, vieren, de heiligen waarvan de Kerk heeft gezegd dat ze met zekerheid bij God zijn.

De band die het heilig Doopsel maakt is een band met God die niet meer los te maken is. Van Zijn kant heeft God een onvoorwaardelijk woord van trouw gesproken: ‘Jij bent mijn kind ik ben jouw Vader’ van de kant van de dopeling hangt het af dat aanbod van liefde, van de Vader, ook een antwoord krijgt. God laat niet los, wij in onze menselijke zwakheid en gebrokenheid laten het dikwijls afweten.

In de uitvaart viering is het gebed voor de overledene, een aanbeveling bij God om genadig te zien op het leven van de dierbare overledene, een gebed om de barmhartigheid van de Vader te verkrijgen. God de Vader vindt niet alles goed wat zijn kinderen hier op aarde verrichten; Hij straft niet met bliksem en vuur met rampen of heftige aardbevingen. Hij oordeelt als we dit leven verruilen voor het leven hierna. Meestal betekent dat loutering, het vagevuur, soms in het ergste geval verdoemenis, soms, afhankelijk hoe wij de geboden van liefde hebben ingevuld en beleefd hier op aarde, met hemelse heerlijkheid. De hemel is geen vaststaande automatische zekerheid. Dat denken we hier op aarde wel ooit, en daar zou je je voor willen, kunnen verzekeren, maar voor God hebben wij dat zelf persoonlijk in de hand en niemand anders. Het enige wat helpt, als het zover is, om ons leven aan te bevelen bij God is gebed en offer. Dat doen we in de mis voor de overledene, bij de uitvaart maar ook als we een intentie opgeven. Een speciaal moment gedenken we met de hele gelovige gemeenschap al onze dierbaren die we aan God hebben toevertrouwd nadat we eerst in de Eucharistie het heilig misoffer hebben opgedragen voor die persoon: dat is Allerzielen.

Dan mogen we rekenen op het gegeven dat de h. Doop ons tot broeders en zusters maakt in Christus en dat we het gebed mogen tellen van onze broeders en zusters. En wie kunnen er beter voor ons pleiten dan diegenen waarvan we weten dat ze door hun leven hier op aarde de hemelse heerlijkheid bereikt en  verdiend hebben? De heiligen en dat vieren we met Allerheiligen.

Twee vieringen en gedachtenissen twee momenten die dicht bij elkaar liggen en die ons verbinden omdat Christus ons verbindt in het offer van het Sacrament en de h. Geest de band met God en met elkaar smeedt en verdiept.

Wij wensen elkaar veel devotie met Allerzielen en Allerheiligen.

Pastoor R. Kerssemakers


 

Terug naar het overzicht