‘Maria Lichtmis’

Of beter ‘De Opdracht van de Heer in de tempel’
06-01-2020

Het feest van de Opdracht van de Heer, wat we van vroeger kennen, als Maria Lichtmis, sluit aan bij het Kerst gebeuren. Lucas de Evangelist is de enige die ons vertelt over het kind Jezus ook na de geboorte. Het gaat hier over het Bijbelse verhaal uit Lucas hoofdstuk 2 vers 22-39, waarin Maria en Jozef het kind Jezus naar de tempel brengen. Ze willen daar hun eerstgeboren zoon volgens de voorschriften van de Wet van Mozes op de 40ste dag na zijn geboorte aan God opdragen. Ze ontmoeten er de oude Simeon en de profetes Hanna. Beide figuren worden door Lucas geschetst als vertegenwoordigers van het Oude Verbond, de “armen van geest” die hun vertrouwen in God hebben bewaard. Simeon neemt het kind in zijn armen en herkent Jezus als de Messias, die een licht zal zijn voor alle volken: hier ontmoeten het Oude verbond (Simeon) en het Nieuwe verbond (Jezus ‘de mens geworden belofte van God’) elkaar.

De overtuiging en het feit, dat Jezus als de Verlosser een licht zal zijn in de duisternis van het bestaan, heeft in de traditie geleid tot het feest van Maria Lichtmis. Kaarsen die gezegend worden. Een kaars als symbool van het licht dat Jezus brengt in de duisternis.

Op zondag 2 februari in de Grote Kerk, tijdens het feest van De opdracht van de Heer, worden de kaarsen gezegend die in de kerk gebruikt worden maar ook alle andere meegebrachte kaarsen die thuis met  een gebed aangestoken worden kunnen gezegend worden. Met een kaarsje in de hand houden we dan ook nog een korte processie door de kerk.  

In de Grote Kerk is een gebrandschilderd glas in lood raam (Maria kapel) te zien wat de opdracht van de Heer in de tempel weergeeft. Hoofdtafereel: Opdracht van kind Jezus in de tempel. Simeon draagt het kind in de armen. Anna staat rechtsachter en Maria staat links met brandende kaars. Jozef staat rechts met twee duiven; het offer dat gebracht moest worden voor de eerstgeborene.

Kom het raam bekijken maar meer nog vier met de Communicanten en de Vormelingen het feest dat Jezus toegewijd aan God ook ons allen als aangenomen kinderen heeft toegewijd aan God.

Terug naar het overzicht