Doorlopende ‘Actie Kerkbalans’

Willibrordus Parochie
23-02-2019

‘Actie Kerkbalans’ Willibrordus Parochie

Ieder jaar doet de gehele Willibrordus Parochie (Oss, Macharen, Megen, Haren en Berghem) mee aan ‘Actie Kerkbalans’. Deze inzamelingsactie richt zich op het financiële aspect.
De kerkbijdrage is noodzakelijk voor de continuïteit van onze geloofgemeenschap. Het pastoraat, gebouwen, liturgie met koren, salarissen, kaarsen, bloemen, energiekosten en vele andere kosten worden gemaakt voor het functioneren van onze parochie.

Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze parochianen om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit ‘Actie Kerkbalans’ vormen de financiële basis voor onze kerk/parochie. We hopen dan ook dat we u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Helpt u mee?
De kerk krijgt zoals u misschien weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Natuurlijk kunt u altijd vrijwillig geld overmaken naar de Willibrordus Parochie en zorgt het Kerkbestuur ervoor dat deze gave ten gunste van onze geloofsgemeenschap wordt gebruikt.
Bedankt voor uw gulle bijdrage..!

Bestuur Willibrordus Parochie

Terug naar het overzicht