‘Actie Kerkbalans’ Willibrordus Parochie 2020

25-05-2020

Beste parochianen, zoals u weet bestaat een belangrijk deel van onze inkomsten uit uw bijdragen tijdens de 'Actie Kerkbalans'. Zeker in deze tijd waarin er minder inkomsten zijn voor onze parochie als gevolg van Corona worden uw bijdragen van steeds groter belang.

Om de kosten die wij hebben te kunnen blijven betalen is het van groot belang dat we allemaal ons steentje bijdragen. In de komende weken ontvangt u een brief waarin wij u verzoeken om mee te doen met de 'Actie Kerkbalans'. In deze brief leest u hoe u uw bijdragen kunt overmaken en waarom het zo belangrijk is voor de ons als parochie. U zult de brief uiterlijk begin juni ontvangen. Graag doen wij een beroep op uw steun.

Op deze website onder het item downloads vind u ook de
brief  'Actie Kerkbalans' 2020, betaalmogelijkheden en machtiging.

Natuurlijk kunt u, ook als u geen brief van ons heeft ontvangen, altijd vrijwillig geld overmaken naar de Willibrordus Parochie en zorgt het Kerkbestuur ervoor dat deze gave te gunste van onze geloofsgemeenschap wordt gebruikt.

Gegevens voor het overmaken van uw Actie Kerkbalans’ bijdrage:

Bank: Rabobank
Ter attentie van: ‘Actie Kerkbalans’
Ten name van: R.K. Parochie H. Willibrordus
Rekeningnummer: NL26 RABO 0326564055

Bedankt voor uw gulle gave.
Voor nu wensen wij u alle goed in goede gezondheid.
Namens het Parochiebestuur Willibrordus Parochie

 

Terug naar het overzicht