Giften en schenkingen

Legaten en giften.

Natuurlijk kunt u altijd legaten schenken en of vrijwillig geld overmaken naar de Willibrordus Parochie. Dan zorgt het Kerkbestuur ervoor dat deze gave goed en ten gunste van onze geloofsgemeenschap wordt gebruikt.
Bedankt voor uw gulle bijdrage..!