Actie Kerkbalans 2018 "Mijn kerk verbindt"

Kerkbalans 2018 ‘Mijn kerk verbindt’

Het thema van de actie is dit jaar: ‘Mijn kerk verbindt’. U ontvangt een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze parochianen om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk/parochie. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Helpt u mee?

De kerk krijgt zoals u misschien weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Binnenkort komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken.

Voor meer informatie, kijk ook eens op https://www.kerkbalans.nl

                  Alvast bedankt voor uw gulle bijdrage