Actie Kerkbalans 2019.

Kerkbalans 2019

Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze parochianen om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk/parochie. We hopen dan ook dat we ook in 2019 weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Helpt u mee?
De kerk krijgt zoals u misschien weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? In de komende maanden mei/juni wordt er meer bekend gemaakt over de Kerkbalans actie 2019.

Natuurlijk kunt u altijd vrijwillig geld overmaken naar de Willibrordus Parochie en zorgt het Kerkbestuur ervoor dat deze gave ten gunste van onze geloofsgemeenschap wordt gebruikt.
Bedankt voor uw gulle bijdrage..!