Actie Kerkbalans

Kerkbalans 2017 - Mijn kerk verbindt 

Wat is Actie Kerkbalans?

Kerkbalans is de gezamenlijke actie van vijf Nederlandse kerken voor de geldwerving ten behoeve van de plaatselijke parochies, gemeenten en kerken. In Kerkbalans werken samen: de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap.

De Actie Kerkbalans wordt sinds 1973 aan het begin van elk jaar, in de tweede helft van januari, gehouden. De deelnemende kerken doen in die periode een beroep op hun leden voor een financiële bijdrage. Elk jaar gaan meer dan een half miljoen vrijwilligers op pad om bij hun mede-kerkleden een verzoek om een financiële bijdrage voor de kerk te bezorgen en om die later in de vorm van een toezegging weer op te halen.

Op deze manier worden elk jaar enkele honderden miljoenen euro’s voor de kerken bijeen gebracht. Kerkbalans is daarmee de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland. Deze vorm van geldwerving is voor de deelnemende kerken verreweg de grootste bron van inkomsten. Door de intensieve voorbereiding en nazorg heeft Kerkbalans in de praktijk het karakter van een permanente campagne. Sinds 2005 hebben de kerken een vernieuwing van hun geldwerving gerealiseerd. Kerkbalans Nieuwe Stijl doet met succes een beroep op bestaande en nieuwe doelgroepen.

Parochianen ontvangen dan een brief met het verzoek om middels de Actie Kerkbalans een vrijwillige bijdrage te voldoen. Een machtigingsformulier is daarvoor bijgesloten en een folder over de Actie Kerkbalans met daarin adviezen over belastingvoordeel.

Ieder jaar in januari wordt landelijk de Actie Kerkbalans gehouden. Dit jaar is dat van 21 januari t/m 5 februari. Actie Kerkbalans vraagt aandacht voor de noodzaak van financiële steun aan uw eigen parochie. 

We zijn gewend dat we voor ons huishouden, onze sportclub of ons krantenabonnement geld uittrekken en geregeld een vast bedrag betalen. Ook de Kerk heeft die bijdragen nodig. Sterker nog, voor de parochie is deze actie van levensbelang. Anders dan in ons omringende landen ontvangt de Kerk geen subsidie en is voor alle pastorale activiteiten afhankelijk van de giften van haar kerkleden.

Mijn kerk verbindt

In 2017 is het thema van Actie Kerkbalans Mijn kerk verbindt! We zijn door de Kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Onze nieuwe bisschop mgr. De Korte zei tijdens zijn installatie in mei 2016: “Graag nodig ik dan ook alle gedoopten van ons bisdom uit hun verantwoording te nemen en hun steentje bij te dragen aan de opbouw van onze katholieke geloofsgemeenschap.” Samen vormen wij die kerkgemeenschap, zijn wij in Christus elkaars broeders en zusters, en dragen wij zorg voor elkaar, ook financieel. 

Kijk ook eens op https://www.kerkbalans.nl