Bedevaart Kevelaer

De laatste bedevaart naar Kevelaer
was zaterdag 24 augustus 2019.

Voor nu is er nog geen nieuwe bedevaart gepland.

Voor informatie kunt u zich wenden tot:
Peter en Mia Stoltz, ‘t Dorp 51, 5384 MB Heesch.
Telefoon: 0412 453131 / 06 28958281