Vaste Vieringen

Aanpassingen Eucharistievieringen

Vanwege het Coronavirus zijn alle vieringen in de maand juni tot nader order besloten tot 30 personen. Vooraf moet je je aanmelden bij pastoor Kerssemakers of bij kapelaan Beekman.
U kunt ook een e-mail sturen naar: pastoor@parochiewillibrordus.nl 
of naar kapelaanbeekman@parochiewillibrordus.nl

M.O.O. (Grote Kerk)
Zondag: 10.00 uur en om 11.30 uur Hoogmis
Maandag t/m vrijdag: 8.30 uur, h. Mis
Zaterdag: 19.00 uur, gelezen h. Mis

Uitstelling en aanbidding
Donderdag van 14.00 tot 16.00 uur uitstelling en aanbidding
van het Allerheiligste.


Heilige Geest (Vissers Kerk)
I.v.m. Coronavoorwaarden zijn er nu geen h. Missen in de Heilige Geest Kerk.
Wel zijn er iedere zondag Eucharistievieringen in de Grote Kerk om 10.00 en 11.30 uur.


Sint Willibrorduskerk (Berghem)
Zondag: 09.30 uur, h. Mis.
Dindag en donderdag: 8.30 uur in de huiskapel van de pastorie.
Woensdag en vrijdag: 19.00 uur in de huiskapel van de pastorie.


Heilige Lambertus (Haren)
Eucharistievieringen op zaterdagavond.
Op onderstaande zaterdagen wordt er vanaf 20 juni om de week
een h. Mis opgedragen in de Lambertuskerk, aanvang 17.30 uur.
20 juni
4 en 18 juli
1, 15 en 29 augustus
12 en 26 september
10 en 24 oktober
7 en 21 november
5 en 19 december 2020
Aanvang 17.30 uur.


Sint Petrus Banden' (Macharen)
Eucharistievieringen op zaterdagavond.

Op onderstaande zaterdagen wordt er vanaf 27 juni om de week
een h. Mis opgedragen in de Sint Petrus Bandenkerk, aanvang 17.30 uur.
27 juni
11 en 25 juli
8, 22 augustus
5 en 19 september
3, 17 en 31 oktober
14 en 28 november
12 december 2020
2 januari 2021
Aanvang 17.30 uur.


Heilige Servatius (Megen)
In deze kerk worden met ingang van 1 januari 2018 geen Eucharistievieringen meer gehouden. Hiervoor verwijzen wij u naar de overige parochiekerken van de Willibrordus Parochie (Oss, Macharen, Haren en Berghem). Of een van de kloosters die Megen rijk is.

Voor bijzondere vieringen wordt de kerk altijd opengesteld. Daarvoor kunt u contact opnemen met de administratie van de Willibrordus Parochie.
Telefoon: 0412 - 856 410.