Vaste Vieringen

Eucharistievieringen

De vieringen staan per week vermeld in de liturgische agenda
in het Kerkblad. Deze is te vinden onder downloads.

Grote Kerk
Zondag: 10.00 uuur, gezongen Hoogmis met afwisselende koren.
Maandag t/m vrijdag: 8.30 uur, Heilige Mis.
Zaterdag: 19.00 uur, gelezen Heilige Mis. 


Heilige Geest (Vissers Kerk)
Zondag: 11.30 uur, gezongen Hoogmis.


Sint Willibrorduskerk  (Berghem)
Zondag: 09.30 uur, Heilige Mis.
Dindag en donderdag: 8.30 uur in de huiskapel van de pastorie.
Woensdag en vrijdag: 19.00 uur in de huiskapel van de pastorie.


Heilige Lambertus (Haren)
Op alle zaterdagavonden van de maanden: januari, maart, mei, juli, september, november 2019. Aanvang 19.00 uur.


Sint Petrus Banden (Macharen)
Op alle zaterdagavonden van de maanden: februari, april, juni, augustus, oktober, december 2019. Aanvang 19.00 uur.


Heilige Servatius (Megen)
In deze kerk worden met ingang van 1 januari 2018 geen Eucharistievieringen meer gehouden. Hiervoor verwijzen wij u naar de overige parochiekerken van de Willibrordus Parochie (Oss, Macharen, Haren en Berghem). Of een van de kloosters die Megen rijk is.

Voor bijzondere vieringen wordt de kerk altijd opengesteld. Daarvoor kunt u contact opnemen met de administratie van de Willibrordus Parochie. Telefoon: 0412 - 856 410.