Kerkhoven Heilige Lambertus

Kerkhof Haren

Voor praktische zaken betreffende het kerkhof kunt u zich wenden tot de kerkhofbeheerder mevrouw B. Arts. Telefoonnummer 0412-462124

Voor grafrechten kunt u contact opnemen met Marion Hoven, zij is werkzaam als administratief medewerkster kerkhofadministratie en bereikbaar op donderdag tussen 9.00 en 15.00 uur 

Telefoonnummer: 0412 - 856 410

De tarieven voor het maken van een graf en de grafrechten vindt u onder tarieven

Het kerkhofreglement voor de begraafplaats Haren kunt u vinden onder overige downloads