Vaste vieringen

Eucharistievieringen op zaterdagavond, aanvang 17.30 uur in Haren.

Op onderstaande zaterdagen wordt er vanaf 20 juni 2020
om de week een h. Mis opgedragen in de Heilige Lambertuskerk:

20 juni
4 en 18 juli
1, 15 en 29 augustus
12 en 26 september
10 en 24 oktober
7 en 21 november
5 en 19 december 2020

Aanvang 17.30 uur.

Graag tot ziens in deze vieringen,
Pastoor R. Kerssemakers
Kapelaan J. Beekman