Vaste vieringen in Macharen

Eucharistievieringen op zaterdagavond in Macharen.

In de maand augustus 2020 wordt er op iedere zaterdagavond de
h. Mis opgedragen in de Sint Petrus' Banden Kerk, aanvang 19.00 uur.

Graag tot ziens in deze vieringen,
Pastoor R. Kerssemakers en Kapelaan J. Beekman