Kerkhof St. Willibrorduskerk Berghem

Parochie Willibrordus heeft een eigen begraafplaats.

Kerkhof Berghem

Voor praktische zaken betreffende het kerkhof kunt u zich wenden tot de kerkhofbeheerder Kapelaan Beekman.
Telefoonnummer 0412 - 401 215

Voor grafrechten kunt u contact opnemen met Marion Hoven, zij is werkzaam als medewerkster kerkhofadministratie en bereikbaar op donderdag tussen 9.00 en 15.00 uur.

Telefoonnummer: 0412 - 856 410

De tarieven voor het maken van een graf en de grafrechten vindt u onder tarieven.

Het kerkhofreglement voor de begraafplaats Berghem kunt u vinden onder overige downloads