Vaste vieringen

Vanwege het Coronavirus zijn alle vieringen in de maand juni tot nader order besloten tot 30 personen. Vooraf moet je je aanmelden bij kapelaan Beekman.
U kunt ook een e-mail sturen naar: kapelaanbeekman@parochiewillibrordus.nl 
of naar info@parochiewillibrordus.nl

Eucharistievieringen in de Sint Willibrorduskerk:
Iedere zondag: 09.30 uur.
Dindag en donderdag: 8.30 uur in de huiskapel van de pastorie.
Woensdag en vrijdag: 19.00 uur in de huiskapel van de pastorie.