Misintentie aanvragen

Katholieke gelovigen kennen het gebruik om aan de priester een geldelijke gave of misstipendium te geven voor een misintentie. Dit betekent dat op een bepaalde datum voor die intenties de eucharistieviering wordt opgedragen.

Een misintentie aanvragen kost € 12,00 per keer


Reden misintentie

Datum moet in het formaat dag-maand-jaar (voorbeeld: 31-12-2017 of 03-03-2017)

Als de misintentie één keer herhaald moet worden, moet hier een '1' ingevuld worden. De misintentie zal dan in totaal twee keer worden uitgesproken

Aanvrager


Postcode moet in het formaat '1111 AA'