Vaste vieringen

De vieringen staan per week vermeld in de liturgische agenda van het kerkblad dat u ook op deze site vindt onder downloads.

Grote Kerk - Oss

De eucharistievieringen:
zaterdag om 19.00 u.
zondag om 10.00 u.
maandag t/m vrijdag: 8.30 u.

Op zaterdagavond is er een gelezen Mis.  Op zondag altijd een gezongen Hoogmis met afwisselende koren.


Heilige Geest - Oss

Eucharistieviering:
zondag 11.30 uur


Sint Willibrorduskerk - Berghem

Eucharistievieringen in de St. Willibrorduskerk:
Elke zondag: 09.30 uur
Dindag en donderdag: 8.30 uur in de huiskapel van de pastorie
Woensdag en vrijdag: 19.00 uur in de huiskapel van de pastorie


Heilige Servatius - Megen

Eucharistieviering:
In de Heilige Servatiuskerk van Megen zullen (behoudens uitzonderingen) per 1 januari 2018 géén Eucharistievieringen meer worden gevierd. Wilt u de Eucharistie vieren dan kunt u uitwijken naar een van de overige parochiekerken of een van de kloosters in Megen. Voor Informatie over het gebruik van de kerk kunt u contact opnemen met het algemene contactadres van de Willibrordusparochie. 


Heilige Lambertus - Haren

Eucharistieviering
Op de zaterdagen voorafgaand  aan de 2e en 4e zondag van de maand om 19.00 uur


Sint-Petrus Banden - Macharen

Eucharistieviering
Op de 1e en 3e zondag van de maand om 11.00 uur