Pater Theo van der Leest overleden

Missionaris in Argentiniƫ, verbonden met de H. Hart-kerk en de Vastenactie van onze parochie .
13-02-2022

                                                         

In de nacht van 17 mei 2022 is op 92-iange leeftijd overleden onze dierbare

                          PATER THEO VAN DER LEEST SVD Missionaris in Argentinië.

Op zaterdag 21 mei zullen we om 14.30 uur met een Eucharistieviering afscheid van hem

nemen in de kapel van Park Zuiderhout, Arnold Janssenlaan 46, 4847 UK Teteringen.

Daarna wordt hij begraven op het kerkhof van het Missiehuis aldaar.

 

Namens de medebroeders SVD     Namens de Familie

Kees Maas SVD,                             Fam. Jan van der Leest

Arnold Janssenlaan 42                    Liniushof 8

4847 DK Teteringen                         5384 KN HEESCH

Al vroeg is het Theo duidelijk, dat hij missionaris wil worden. Een jonge SVD priester, die nog niet naar de missie kan vertrekken vanwege de oorlog, maakt hem, als misdienaar enthousiast voor de missie. Vanaf 1945 volgt hij de hele priesteropleiding en wordt op 2 februari 1958 samen met 6 klasgenoten in Teteringen tot priester gewijd. Na twee jaar in de prefectuur te Soesterberg te hebben gewerkt, gaat zijn wens in vervulling en wordt hij uitgezonden naar Argentinië, naar de provincie Misones, waar hij 12 jaar zijn beste krachten geeft in een heet en vochtig klimaat. Hij is er de eerste residerende missionaris, nadat in de 17e eeuw de Jezuïeten verdreven zijn.

Om gezondheidsredenen wordt hij overgeplaatst naar Cordoba , waar hij zijn missionaire vleugels kan uitspreiden. Hij bouwt er o.a. een viertal gemeenschapshuizen die in de week ontmoetings- en vormingshuis zijn, en in het weekend kerk. Na weer 12 jaar hard gewerkt te hebben, wordt Theo pastoraal referent in het stadje Alta Gracia, waar hij naast zijn pastorale taak, jonge SVD studenten

leiding geeft. Vanwege zijn grote verdiensten voor Kerk en Maatschappij wordt hij in 1991 door de Koningin benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tachtig jaar oud wordt hij gevraagd rector te worden bij onze Blauwe en Roze zusters in het Convento Divino Amor in Cordoba van 2004 – 2007.

Als hij in 2007 voorgoed terug komt naar Nederland is het even wennen, maar al

gauw weet hij zijn weg te vinden in het pastoraat: in de H. Marcoenparochle in Dorst

en als assistent inde Boskapel te Oosterhout. Ook in het Missiehuis is hij in vele

opzichten een steunende en dienende kracht. Theo is een vriendelijke, enthousiaste

medebroeder, die dienstbaarheid, trouw en dankbaarheid hoog in het vaandel heeft

staan. Tot op hoge leeftijd is Theo actief en blijft hij een gewaardeerde kracht.

 

In 2019 krijgt hij de kans nog een keer naar Argentinië terug te keren voor een bezoek.

Daar wordt zijn vroegere leerling. medebroeder en vriend José Luis Corral svd tot bisschop gewijd van Añatuya in het binnenland van Argentinië Een geweldige plechtigheid waarbij Theo de stoet van 26 bisschoppen en talloze priesters mag openen. Later zal hij er ook vele medebroeders ontmoeten. een onvergetelijke ervaring , waar hij volop van geniet.

Eind 2021wordt het vrij plotseling anders. In enkele weken is hij een oude broze man geworden, die verlangt naar het Nieuwe Leven. Graag was hij zondag 15 mei gaan hemelen de dag dat Titus Brandsma heilig wordt verklaard. Het wordt twee dagen later. Zoals hij zelf zegt, heeft hij een rijk gevuld leven gehad. Een op en top missionaris die velen nu zullen missen. Adios Teodoro! .

 

Terug naar het overzicht