Bezinningsdag "Op weg naar Pasen met Catharina van Siena". Gewijzigd in online gebeurtenis.

Op donderdag 11 maart; Niet in bezinningscentrum Emmaus maar on-line.
16-01-2021

Op donderdag 11 maart 2021 wordt in Bezinningscentrum Emmaus een “woestijndag” georganiseerd. Zr. Maria Catharina zal op die dag spreken over het leven van de heilige Catharina van Siena (1347-1380) en over vasten en gebed.

De woestijndag is een bezinningsdag waarop we tijd willen maken om ons geloof te voeden. We horen een tweetal inleidingen, vieren samen eucharistie en maken tijd voor Eucharistische aanbidding. 

Vanwege de corona-maatregelen wordt alles aangeboden via de digitale weg. Degenen die zich (tijdig)  aanmelden krijgen t.z.t. een link doorgestuurd, waardoor  men deel kan nemen. Aanmelddatum en kosten: Aanmelden voor  4 maart. Kosten voor deelname  E 7,50 te betalen via: NL48 ABNA 0569 1646 56, t.n.v. Juan van Eijk, o.v.v. woestijndag 11 maart 2021. Vermeld ook de naam waarmee je je hebt opgegeven. Aanmelden via woestijndag@gmail.com of Dorris Rijnen, 06-23101515. 

Programma;

10.00 u. Welkom en opening.

10.15 u. Lofprijzing

10.30 u. Eerste inleiding 

11.15 u. Eucharistische aanbidding vanuit de Maria Geboortekerk Nijmegen. 

11.45 u. Eucharistieviering 

12.30 u. Pauze

13.15 u. Opening middaggedeelte.

13.30 u. Lofprijzing

13.45 u Tweede inleiding. 

14.30 u. Eucharistische aanbidding vanuit de Maria Geboortekerk Nijmegen . 

15.00 u. Afsluiting. 

 

 

Terug naar het overzicht