Even voorstellen...

Kapelaan Q. Kerckhofs
13-10-2021

U heeft een nieuwe kapelaan. Maar wie is die man met dat Vlaams accent eigenlijk? Hieronder stel ik me graag even aan u voor. Mijn naam is Quinten Kerckhofs. Als enig kind groeide ik in een gezin op in Antwerpen waarin het geloof nauwelijks een rol speelde. Ik ontving wel de initiatiesacramenten maar zoals bij velen van mijn generatie eindigde het daar. Het was mijn grootmoeder die me als tiener mee naar de kerk nam om de H. Mis bij te wonen.
 
Door het regelmatig bijwonen van de H. Mis en het voorbeeld van mijn grootmoeder ontstond er een voedingsbodem waarin de Heer een zaadje zou planten. Zo ontstond er in mijn hart een steeds groter verlangen om in te gaan op de roepstem van de Heer en Hem van meer nabij te volgen als priester, een bemiddelaar tussen God en de mensen. Zo maakte het verlangen om een gezin te stichten plaats voor een nieuw, alles overtreffend verlangen om mezelf in liefde te geven aan Christus en de Kerk.

In 2012 trad ik in bij de norbertijnen van de abdij van Tongerlo (B). Na het aflopen van mijn tijdelijke geloften als kloosterling besloot ik me in 2015 aan te bieden als seminarist voor het bisdom ‘s-Hertogenbosch. Mijn volledige theologieopleiding heb ik aldaar genoten aan het Grootseminarie Sint-Janscentrum. Vier jaar lang heb ik op het seminarie mogen bidden, wonen en studeren. Vanaf september 2019 heb ik stage gelopen in de Sint-Jorisparochie te Eindhoven. Sinds november 2020 mocht ik aldaar werkzaam zijn als diaken. Op 29 mei jongstleden ontving ik de priesterwijding en begon een geheel nieuw hoofdstuk van mijn leven, ten dienste van Christus en de Kerk. Het vieren van de liturgie en de devotie tot de Heilige Maagd Maria vormen daarin de speerpunten van mijn spiritualiteit.


Per 1 september heeft de bisschop mij benoemd als kapelaan in onze Willibrordus Parochie en heb ik mijn intrek genomen in de pastorie aan de Begijnenstraat. In dankbaarheid en vertrouwen reken ik erop dat ik me snel thuis zal voelen in Oss en hoop ik dat ik een goede herder voor de zielen mag worden. Daarom hecht ik er ook belang aan om ieder van u persoonlijk te leren kennen door een huisbezoek of een wat langer gesprek. Ik vertrouw me toe aan de moederlijke zorg van Maria en aan uw gebed opdat ik als een goede herder de zielen mag helpen op de weg naar de hemel. Want dat is de bestemming waarheen van de Heilige Vincentius a Paulo te zeggen: “Onze zaak is het om de hemel te winnen. Al het andere is pure tijdverspilling.

Kapelaan Q. Kerckhofs

Terug naar het overzicht