Tridentijnse mis iedere zondag om 12.00 uur

Mis volgens het missaal van 1962
13-10-2021

Er zijn binnen de kerk nogal wat mensen die betreuren dat de oude mis niet meer gevierd kon worden. Onder andere mist men iets van het mysterie bij de "nieuwe mis". Paus Benedictus heeft daar goed naar geluisterd en geconcludeerd dat de manier waarop al eeuwen door de Kerk gevierd werd niet ineens "fout" kan zijn. Daarom heeft hij meer ruimte gegeven aan het vieren van de mis volgens de Tridentijnse ritus. Mgr. de Korte is in Oss uitgekomen met de vraag om hier deze mis weer wekelijks aan te bieden. De celebranten zullen wekelijks rouleren. Vanaf 27 maart is er dus in de M.O.O.-kerk om 12.00 uur een tweede H. Mis. Na afloop is er altijd koffie en catechese in het PC. 

 

Terug naar het overzicht