Geef vandaag voor de Kerk van morgen; Aktie Kerkbalans

22-01-2021

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Beste medeparochianen,

 

Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 doen weer 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Als bestuur en pastoraal team willen wij de kerk zolang mogelijk open houden niet alleen vanwege de monumentale en architectonische waarde, maar vooral omdat het ons geestelijk en spiritueel centrum is. Hier doen we kracht op en bezinning om ons te wapenen en te sterken in deze voor iedereen moeilijke tijden. Als we de missen kunnen uitzenden met goede kwaliteit van beeld en geluid, dan steunen we elkaar en blijven we voor elkaar zorgen als gemeenschap rondom Christus, net als de eerste Christenen (Handelingen 2,42-47).

Parochies krijgen geen subsidie. Er is in Nederland een strikte scheiding van Kerk en Staat dat geeft vrijheid maar betekent ook dat we zelf voor ons bestaan moeten zorgen.

Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van u, onze leden. Zo blijven we van waarde voor elkaar en de samenleving. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema voor Actie Kerkbalans 2021.

 

Zeker nu in deze coronacrisis is het financiële plaatje voor de kerken een somber verhaal. Minder collectes, minder inkomsten bij vieringen, vooral beperkingen. Kosten voor gebouwen en pastorale krachten gaan gewoon door. We moeten realistisch zijn. U snapt dat net als veel bedrijven ook parochies in zwaar weer komen. Voor ons is er geen ander steunpakket dan wat u als gelovigen geeft. Helpt u mee met een bijdrage voor nieuwe geluid en beeld apparatuur?

Wilt u meedoen? U kunt een bijdrage overmaken naar NL26 RABO 0326 5640 55 t.n.v. R.K. Parochie H. Willibrordus, Oss.

 

Dank bij voorbaat voor uw bijdrage.

Sidney van den Bergh

penningmeester

P.s. hier vindt u de brief met andere mogelijkheden van betaling. 

 

 

Terug naar het overzicht