Nieuwe start catechese (1ste H. Communie/H. Vormsel)

14-07-2022

Toekomst in een ongewisse wereld?

Is er nog richting?

Onze wereld, die vandaag op allerlei gebied zo onrustig is, doet velen de vraag stellen of er eigenlijk nog wel een richting is, een basis om op te vertrouwen. Wat geef je je kinderen mee? Onze cultuur is gedurende vele eeuwen opgebouwd op het joods-christelijke gedachtengoed; dat er een God is die met ons begaan is. Hoewel het er op lijkt dat we vandaag alles opnieuw gaan uitvinden is dat natuurlijk helemaal niet nodig. Voor velen is het katholieke geloof echter onder een dikke laag stof terecht gekomen. Het werd zo vanzelfsprekend, dat het tenslotte nietszeggend bleek te zijn. Het ging lijken op een stelsel van geboden en verboden, opgelegd door een vreemde God waarmee de meeste mensen helemaal geen persoonlijke band hadden. Zo werd sinds de 60-er jaren mèt het badwater het kind weggegooid. Doodzonde, want er is geen groter Lichtpunt in deze wereld dan Christus! Maar je moet Hem wel leren kennen.

Nieuwe kansen!

U helpen om Hem (opnieuw) te leren kennen, dat is wat we willen doen met ons project van doorlopende catechese. Allereerst willen we met uw kinderen (in eigen leeftijdsgroepen) en met u onderweg gaan om aan de hand van geschikte lesmaterialen en gesprekken de “grond rond Kerk en geloof omspitten”. Nieuwe, frisse inzichten verschaffen en u laten ontdekken dat geloven helemaal zo gek nog niet is. (Eigenlijk hebt u geen keuze want iedere mens gelooft iets. Maar wat?)

Kom kijken!

We kunnen daar natuurlijk nog veel meer over schrijven maar veel beter werkt het als u gewoon mee komt doen. Niet per sé als aangesloten deelnemer, maar gewoon ook als nieuwsgierige. Want daarmee begint het toch; dat u op zoek gaat naar iets nieuws. Het is ook een van de beloften van Jezus zelf; “Wie zoekt zal vinden, voor wie klopt zal worden open gedaan”.

Hoe gaat dat dan?

Op de eerste plaats bieden wij u volledig vrijblijvend een persoonlijk gesprek aan. Drie priesters en een diaken staan voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden. Daarnaast hebben we dus het project doorlopende catechese. Op zondag om de week, komen we samen in de mis van 10.00 uur in de M.O.O.-kerk (Grote Kerk in Oss) om daarna in ons parochiecentrum een uurtje catechese te volgen. Gevolg van de catechese kan zijn dat uw zoon of dochter, of misschien uzelf, gedoopt wordt, de Eerste Heilige Communie ontvangt, of het Heilig Vormsel. Met en door die Sacramenten raakt u des te sterker verbonden met Christus en Zijn Kerk.

Na de vakantie, op 11 september, aansluitend aan de H. Mis van 10.00 uur dus, maken we een nieuwe start met de catechese. Terwijl de kinderen die al langer komen, hun weg gaan, zullen de nieuwe mensen (ouders en kinderen) apart ontvangen worden in een informatieve bijeenkomst.

Aanmelden kan via catechese@parochiewillibrordus.nl

Terug naar het overzicht