Start Catechese (Voorbereiding H. Vormsel / H. Communie) vanaf 12 september 2021.

In de Grote Kerk, Willibrordus Parochie.
22-05-2021

Onlangs zijn we gestart met de catechese-bijeenkomsten die om de 14 dagen gehouden worden ter voorbereiding op het H. Vormsel en de 1ste H. Communie. Op 12 september starten we na de vakantie weer. 

1e Heilige Communie:

Wanneer ?

Uw kind gaat de eerste keer de H. Communie ontvangen op een datum die afgesproken wordt met de pastoor en de ouders. Het gebeurt in een gewone zondagse mis waar speciale aandacht is voor het kind en het gezin. Mogelijk zijn er andere kinderen bij, maar iedereen heeft zijn eigen 1e Communie mis.

Voorbereiding? Het kind volgt, met de ouders het aantal bijeenkomsten en H. Missen die nodig zijn om het kind de nodige kennis en begrip bij te brengen. De bijeenkomsten zijn na de hoogmis om de veertien dagen. Bedoeling is: ѐn de mis ѐn de catechese die er op volgt, bij te wonen.

Wat is dan uiteindelijk nodig? Het kind weet wie Jezus Christus is en kan daarover vertellen aan de hand van Bijbelverhalen. Uiteraard op eigen niveau. Het kind weet wat bidden is en praktiseert dat ook thuis in het gezin. Samen met de ouders en het gezin komt de communicant naar de kerk op zondag. Er is een project met werkboekje.

Hoe vaak moet er mee gedaan worden en de lessen gevolgd?

De beoordeling of het kind klaar is om de Communie te doen ligt bij de werkgroep die de catechese geeft, de ouders en de pastoor samen. Het doel is een band met Jezus en de kerk te ontwikkelen. Belangrijk is dat het gezin samen de Communie voorbereidt.

Hoe oud moet het kind zijn?

De leeftijd is in principe van 7 tot 9 jaar maar veel hangt ook af van betrokkenheid van het gezin, de interesse en kennis van het kind en de ouders. Een en ander gaat altijd in overleg.

Aanmelden? En voor wie geldt het ?

U kunt zich opgeven via catechese@parochiewillibrordus.nl

U hoeft geen parochiaan te zijn; uit Oss of ook daarbuiten, iedereen is welkom.

 

Het Heilig Vormsel

Wanneer?

De bisschop die vormt spreekt de Vormseldatum af met de pastoor.

De Vormselcatechese vindt plaats 1 -2x in de maand en is na afloop van de zondagsmis van 10.00 uur in het parochiecentrum. Het bijwonen van de mis hoort bij de voorbereiding.

Welke leeftijd?

De leeftijd is afhankelijk van de betrokkenheid en kennis van de kandidaat. Mogelijk is al van 10 jaar. Ook oudere kinderen die al op de middelbare school zitten (die vanwege de Corona omstandigheden de mogelijk tot het Vormsel gemist hebben) kunnen meedoen met de voorbereiding. Een stuk individuele begeleiding is denkbaar en mogelijk.

Wat is dan nodig om het Vormsel te kunnen ontvangen?

De werkgroep werkt met een project. Kennis over Jezus Christus, over de Bijbel, kennis over het geloof en hoe het geloof in God gepraktiseerd wordt, vindt plaats in de kerk, bij de bijeenkomsten en thuis. Je bereidt je voor samen met de geloofsgemeenschap, de kerk en het gezin. Klaar ben je als je kennis en betrokkenheid voldoende is.

Wie kan zich opgeven?

Een ieder die geïnteresseerd is en het Vormsel wil ontvangen; uit Oss en ook daarbuiten. Iedereen is welkom. Aanvraag via catechese@parochiewillibrordus.nl

 

Het Heilig Doopsel

De aanvraag voor de doop gebeurt via: catechese@parochiewillibrordus.nl . Hierop volgt een uitnodiging met data om met de peetouders om naar de zondagmis te komen. Na afloop van de H. Mis is er een doopcatechese met informatie over de doop. Daarna volgt een 2e afspraak over het verloop en de datum van de doop met de priester of diaken die doopt. De doop is individueel en wordt indien gewenst nog persoonlijker gemaakt door eventuele eigen bijdrage.

Wij hopen op veel enthousiaste kinderen en ouders. Tot binnenkort in de mis op 6 juni 10.00 uur in de Grote Kerk met na afloop de informatie over Communie, Vormsel en ook gezinscatechese.

Pastoor Roland Kerssemakers, Kapelaan Willem Renders en diaken Pieter Raaijmakers met de werkgroepen.

 

 

 

 

 

Terug naar het overzicht