Van harte welkom: alle parochianen én vrienden van de Heilig Hart Parochie 

Heilig Hart Parochie opgenomen in Willibrordus Parochie
07-12-2021

Elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 is er iemand aanwezig in het kantoor bij / of in de H. Hartkerk. 
H. Willibrordus Parochie is te bereiken op het telefoonnummer: 0412-856410
Mail: info@parochiewillibrordus.nl    
Er wordt gewerkt aan een nieuwe website waarin de H. Hartkerk geintegreerd zal zijn. 

Vanaf 5 december 2021 werd de parochie H. Hart door een decreet van de Bisschop bij de parochie H. Willibrordus in Oss toegevoegd. Tevens is door de Bisschop de nieuwe parochie H. Nicolaas opgericht, waar pastoor René Aarden pastoor van zal zijn. De geloofsgemeenschap H. Hart met de ‘Bloemskerk’ wordt onderdeel van de grote Osse parochie die momenteel gevormd wordt door de geloofsgemeenschap van de Berghemse- Harense- Megense- Macharense- en van de Grote Kerk. Verschillende oudere kerken in Oss, de Pauluskerk en de Don Boscokerk, zijn al langer geleden gesloten en recent is de H. Geestkerk (Visserskerk) ook aan de eredienst onttrokken met het oog op een nieuwe bestemming. Dat betekent, voor de parochianen van de H. Hart, dat ze nu weer een nieuwe pastoor krijgen en met hem een pastoraal team, wat bestaat uit twee kapelaans en een permanent diaken.

Een van de redenen van de Bisschop om deze samenvoeging tot stand te brengen is dat de H. Hart kerk met de geloofsgemeenschap eromheen, beter past in een stadse situatie dan in een dorpse parochie samenstelling. Niet alleen de sociale verhoudingen zijn in een stad anders, ook de samenstelling van de bevolking, de onderlinge verhoudingen maar ook de specifieke problemen en vragen liggen in een stad heel anders evenals de mogelijkheden en onmogelijkheden.

Hoe ziet het plaatje van de parochie er dan uit vraagt u zich af?
Gaat er dan veel veranderen en wat vindt de Parochie Willibrordus belangrijk?
Waar richt ze haar programma op?

Wel dat is natuurlijk iets wat de parochianen de komende tijd zelf moeten gaan ontdekken en in het Parochieblad Willibrordus zullen we steeds aandacht besteden aan drie kerntaken waar niet alleen wij als Willibrordus Parochie onze aandacht aan geven, maar wat feitelijk kerntaken zijn die iedere Rooms-Katholieke parochie in de hele wereld zou moeten behartigen.

Ik noem ze:
Ze klinken heel bekend in de oren want in onze Parochie Willibrordus willen we realiseren:

Liturgie
Een goed verzorgde liturgie waar we het geloofsgeheim van de verrezen Heer Jezus Christus volledig kunnen vieren. De volheid van het kerkelijk leven, alle sacramenten. Dat betekent ook heel kort: met een diversiteit aan koren, kerkelijke muziek en gezangen, een repertoire uit de rijke traditie van onze Kerk aangevuld met moderne liederen die tot geloof uitnodigen, goed verzorgd met lectoren, misdienaars, kosters en natuurlijk gelovige parochianen die daadwerkelijk participeren.

Catechese
Een goed opgezette catechese, met deskundige goed opgeleide gelovige, praktiserende parochianen die het geloof op een heldere duidelijke en verantwoorde manier kunnen doorgeven. Als er ergens grote nood aan is dan is het aan een allesomvattende methode maar ook een praktische geloofsoverdracht. Er lopen nu al twee tot drie generaties verloren die niet meer weten wat het katholieke geloof inhoudt wat het voor ze kan betekenen en waar ze het moeten zoeken en vinden. Verloren, dat betekent verloren voor God en voor het eeuwige geluk. En dat kunnen wij niet maken dus…

Diaconie
En ten derde moet ons geloof ook handen en voeten krijgen: de diaconie. Onze maatschappij die schreeuwt om oprechte, eerlijke  aandacht, liefde, gerechtigheid. Een maatschappij die moreel totaal uit het spoor ligt, en waar nood is aan de liefde van God die tastbaar gemaakt wordt. Daarvoor willen we gaan: Echte zorg die om niets anders geeft dan om Christus. Daarvoor zijn mensen uit één stuk nodig die niet leven voor het genot, de materie of het plezier maar voor Christus, die willen leven, geven en dienen.

Voor dit alles, wat misschien nogal hoog gegrepen lijkt, maar toch de realiteit is, is een bundeling van krachten nodig. Het zijn niet de priesters die het allemaal moeten doen maar wij samen als gedoopten, met ieder met een eigen opdracht en verantwoordelijkheid onder leiding van Christus onze Heer. Wij, als priesters, samen met de diaken en ik als pastoor willen leiding geven aan deze opdracht, die de Bisschop ons toevertrouwd heeft bij onze wijding, opdat we allen mogen groeien in geloof, hoop en liefde, waarvan de laatste de grootste is.

Ik hoop u de komende jaren te ontmoeten, te kunnen bijstaan in geloof en leven, met u te delen en te vieren en God te danken voor zoveel moois en goeds wat Hij ons geeft. Daarom van harte, welkom in ons midden: alle parochianen en vrienden van het Heilig Hart. 

Namens het pastorale team van de Parochie Willibrordus:
Pastoor Roland Kerssemakers
Kapelaan Quinten Kerckhofs
Kapelaan Willem Renders
Diaken Pieter Raaijmakers

Terug naar het overzicht