Wijziging vieringen door de week.

Invoering avondmis en zaterdagochtendmis m.i.v. 1 juli
21-06-2022

Met ingang van 1 juli verhuizen de H. Missen die tot nu toe in de H. Willibrorduskerk in Berghem werden gevierd op de avonden en zaterdagochtend, naar de Maria Onbevlekt Ontvangeniskerk in Oss. Dit met uitzondering van de woensdagavond. 

Konkreet betekent het voor M.O.O. Oss (naast de bestaande vieringen 's ochtends);

  • op  dinsdag, donderdag en vrijdagavond 19.00 uur avondmis. (18.40 uur Vespers) 
  • zaterdagochtend  8.30 uur H. Mis. (8.10 uur lauden)

en voor H. Willibrordus Berghem

  • alleen doordeweekse avondmis op woensdagen 19.00 uur voorafgegaan door Rozenkransgebed 18.00 uur
Terug naar het overzicht