Zondag 7 november Hoogfeest van de H. Willibrordus in de Grote Kerk, aanvang 10.00 uur.

13-10-2021

Hoogfeest van de H. Willibrordus:
feest voor onze parochie op zondag 7 november

Op deze zondag heeft onze parochie feest. Het is de verjaardag van onze parochie: Willibrordus is immers onze patroon. Ook de kerk van Berghem heeft Willibrordus als patroonheilige dus nog meer feest. De H. Willibrordus is ook de patroon van onze kerkprovincie en hij is de grondlegger van ons Christelijk geloof en we kunnen zeggen de stichter van de Katholieke Kerk in Nederland.

Alles bij elkaar reden genoeg om uitgebreid dit hoogfeest te vieren in de Grote Kerk van Oss. Het wordt een plechtige feestelijke mis met medewerking van een koor samengesteld uit de grote variëteit die onze parochie rijk is. Uiteraard zullen de priesters, diaken, koster, acolieten en misdienaars van onze parochie de viering verzorgen.

Aan het slot van de viering gaan we de verschillende jubilarissen eren met een oorkonde om daarna met een gezellig samenzijn in het parochiecentrum bij elkaar te komen waar we het feest op goede Katholiek-Brabantse wijze verder zetten. U hoeft zich hiervoor niet op te geven, onze kerk biedt ruimte aan heel veel zielen en we zorgen dat het ook verantwoord is.

Zondag 7 november Hoogfeest van de H. Willibrordus in de Grote Kerk, aanvang 10.00 uur.

Terug naar het overzicht