Giften en schenkingen

Legaten en giften.

Natuurlijk kunt u altijd legaten schenken en of vrijwillig geld overmaken naar de Willibrordus Parochie. Dan zorgt het Kerkbestuur ervoor dat deze gave goed en ten gunste van onze geloofsgemeenschap wordt gebruikt.

(IBAN): NL34 RABO 0140 4056 82
t.n.v. Kerkbestuur Parochie Heilige Willibrordus Oss

Bedankt voor uw gulle bijdrage.