‘Actie Kerkbalans’ Willibrordus Parochie

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

Als Kerkbestuur en Pastoraal-team willen wij de kerk zolang mogelijk open houden niet alleen van wege de monumentale en architectonische waarde, maar vooral om dat het ons geestelijk en spiritueel centrum is. Hier doen we kracht op en bezinning om ons te wapenen en te sterken in deze voor iedereen moeilijke tijden. Als we de H. Missen kunnen uitzenden via een livestream met goede kwaliteit van beeld én geluid, dan steunen we elkaar en blijven we voor elkaar zorgen als gemeenschap rondom Christus, net als de eerste Christenen.

Parochies krijgen geen subsidie. Er is in Nederland een strikte scheiding van Kerk en Staat dat geeft vrijheid maar betekent ook dat we zelf voor ons bestaan moeten zorgen. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van u, onze leden. Zo blijven we van waarde voor elkaar en de samenleving.

Zeker nu in deze coronacrisis is het financiële plaatje voor de kerken een somber verhaal. Minder collectes, minder inkomsten bij vieringen, vooral beperkingen. Kosten voor gebouwen en pastorale krachten gaan gewoon door. We moeten realistisch zijn. U snapt dat net als veel bedrijven ook parochies in zwaar weer komen. Voor ons is er geen ander steunpakket dan wat u als gelovigen geeft.
Helpt u mee met uw bijdrage voor onze geloof gemeenschap en nieuwe geluid en beeldapparatuur?

Wij rekenen op u..!

Gegevens voor het overmaken van uw ‘Kerkbalans’ bijdrage:
Bank: Rabo
Ter attentie van: ‘Actie Kerkbalans 2022’
Ten name van: R.K. Parochie H. Willibrordus
Rekeningnummer: NL26 RABO 0326564055

Hartelijk dank voor uw gulle gave namens,
Pastoor Roland Kerssemakers,
kapelaan Willem Renders, kapelaan Quinten Kerckhofs 
en Kerkbestuur Willibrordus Parochie.
(Berghem-Haren-Macharen-Megen-Oss)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

‘Actie Kerkbalans’ Willibrordus Parochie

Ieder jaar doet de gehele Willibrordus Parochie (Oss, Macharen, Megen, Haren en Berghem) mee aan ‘Actie Kerkbalans’. Deze inzamelingsactie richt zich op het financiële aspect.
De kerkbijdrage is noodzakelijk voor de continuïteit van onze geloofgemeenschap. Het pastoraat, gebouwen, liturgie met koren, salarissen, kaarsen, bloemen, energiekosten en vele andere kosten worden gemaakt voor het functioneren van onze parochie.

Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze parochianen om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit ‘Actie Kerkbalans’ vormen de financiële basis voor onze kerk/parochie. We hopen dan ook dat we ook op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Helpt u mee?
De kerk krijgt zoals u misschien weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie?

Natuurlijk kunt u altijd vrijwillig geld overmaken naar de Willibrordus Parochie en zorgt het Kerkbestuur ervoor dat deze gave ten gunste van onze geloofsgemeenschap wordt gebruikt.
Bedankt voor uw gulle bijdrage..!