Bedevaart naar Kevelaer en Lourdes voor dit jaar 2020 afgelast

Het blijft iets bijzonders houden, ik bedoel als je op de lopende band staat op Schiphol. Je gaat ineens veel sneller vooruit en ik kijk dan met een meewarige glimlach opzij naar mensen, die de menselijke lopende band bewust ontlopen of vergeten. Een elektronische vrouwenstem boven je hoofd waarschuwt, dat het laatste stukje van de band in zicht komt, het moment dat je weer zelf de benen moet nemen. Ja, er zijn er die haast hebben en staande aan de rechterkant word je nogal eens ingehaald door hen die vrees hebben dat ze de geopende gate gaan missen. Maar de band op Schiphol staat nu oorverdovend stil en de elektronische stem is een zwijgen opgelegd, niemand weet voor hoelang. We moeten immers pijnlijk afstand bewaren.

De 1½  meter zone maakt veel onmogelijk, maar heeft van de andere kant een bijzondere creatieve impuls gegeven. We moeten immers iets doen wat ons hart ons niet ingeeft. We overbruggen plots afstanden op een ongekende wijze. Zelf wonend in het door het coronavirus zwaar getroffen Brabant, weten wij goed waar we over spreken. Het bewaren van de afstand heeft al veel onmogelijk gemaakt.

De geplande bus bedevaart naar Kevelaer op zaterdag 22 augustus aanstaande is er slechts één van. In goed overleg met de organisatie in Kevelaer, de pelgrim leiders en het pastorale team kunnen wij niet anders, dan het voor dit jaar af te gelasten. Het reserveren van de bussen, de faciliteiten in Kevelaer, etc. kunnen wij niet in gang zetten zolang er nog veel onduidelijkheid is (hier en over de grens) over hoe wij als samenleving om moeten en kunnen gaan met de situatie. Onverantwoord om zaken vast te gaan leggen, terwijl het daar nu juist wel de tijd voor is.

De jaarlijkse pelgrimskaars zullen we met een kleine afvaardiging naar Kevelaer brengen om deze in de Kaarsenkapel te plaatsen uit naam van alle trouwe bedevaartgangers, maar ook voor allen die ons ontvallen zijn. Zo blijven we op voorspraak van Maria bidden voor de gezondheid van anderen en van ons zelf.

We wensen u alle goeds en we hopen erop, dat we de draad van de bedevaart in 2021 weer op mogen nemen. Blijf onder de voorspraak van Onze Lieve Vrouw van Kevelaer bidden voor de gezondheid van anderen en voor uzelf, maar ook voor allen die ons ontvallen zijn. En ook al hoort u die stem niet letterlijk, pas goed op uzelf en dat is waar ook: ‘Mind your step’.

Namens het pastorale team en de pelgrim leiders van Kevelaer,
Oss, Ravenstein, Veghel, Landerd en Uden, en omgeving.

--------------------------------------------------------------------------------

Parochiebedevaart naar Lourdes uitgesteld naar volgend jaar

Nu de onzekerheid rond de mogelijkheden voor reizen naar Lourdes alsmaar aanhoudt, lijkt het beter om de plannen die er waren, om in oktober van dit jaar naar Lourdes te gaan, op te schorten tot volgend jaar. In principe staat de organisatie er nog helemaal achter, want een bedevaart is en blijft een sterk bindende vorm van kerk zijn. Maar nu dus nog even niet. Volgend jaar hopen we u opnieuw te informeren.