Bedevaart naar Kevelaer 2022

Bedevaart naar Kevelaer op zaterdag 3 september

Na twee coronajaren, waarin onze bedevaart naar Kevelaer helaas niet mogelijk was, pakken we de draad weer op. “Hemel + Aarde aanraken” is het thema voor het bedevaartjaar 2022.

Het is een thema dat voor ons in de bedevaarten naar Kevelaer uit het hart gegrepen is. Hoe mooi ervaren we niet ons samenzijn in vieringen als we onze gebeden van liefde en verdriet gezamenlijk dragen en richten tot Maria Troosteres van de bedroefden. Met hoeveel plezier ervaren we niet ons samenzijn in Kevelaer bij de diensten, op een terras, in een winkeltje of met het delen van een maaltijd. Als één grote familie ervaren we elkaar. En juist daar, in dat vieren en gezamenlijk zijn, komen Hemel + Aarde bij elkaar.

Het kruisteken (wat je ook zou kunnen zien als een plusteken) verbindt ons met elkaar in het teken van links naar rechts en boven en beneden. Zo komen we bij elkaar in Gods naam op de Aarde.
Die aarde in het hart van Kevelaer ligt nu even open i.v.m. werkzaamheden, om straks een mooier plein te geven. En in de tussen tijd regelen de Broederschappen de voorbereidingen om van zaterdag 3 september een mooie dag te maken en we daar ons kaarsje van geloof, hoop en liefde in de Maria Basiliek Kevelaer kunnen branden.

Gaat u ook (weer) mee?
Wij hopen u op deze reis graag te ontmoeten!
Broederschappen van Ravenstein, Veghel en Oss, met omstreken.

Voor  algemene informatie:
Peter en Mia Stoltz- van Lent
Telefoonnummer: 0412-453131 of  06-28958281