Doop- en Algemene catechese Willibrordus Parochie

 

Doopcatechese Willibrordus Parochie

Al langere tijd leeft in het pastoraal team de gedachte dat het H. Doopsel zo’n belangrijke keuze is van ouders voor hun kinderen, dat er eigenlijk meer voorbereiding aan vooraf zou moeten gaan. Door de komst van de nieuwe diaken Pieter Raaijmakers is daar ook ruimte voor. Per 1 oktober willen we dan ook starten met een maandelijkse avond doop-catechese: een uurtje bezinnen op de achtergrond, de betekenis en de consequenties van het H. Doopsel. Alle doopouders hebben dan twee avonden waarin zij zich voorbereiden: Een avond catechese en een gesprek met de priester of diaken die het H. Doopsel zal toedienen. De catechese-avonden, zijn op afspraak in het Parochiecentrum (Koornstraat 6) aansluitend aan de zondagsmis van 10.00 uur.  
Het gesprek met de priester volgt dan in overleg.

Algemene catechese Willibrordus Parochie

Mogen leven vanuit geloof is genade. Maar het komt niet uit de lucht vallen. Wij kunnen enkel christengelovigen worden door overdracht van generatie op generatie. Die overdracht gebeurt door de cultuur waarin wij leven, door de voorbeelden die we zien maar ook door wat we zelf aan kennis vergaren over ons geloof. En er valt onnoemelijk veel te leren rond de hoofdbron, die natuurlijk de Bijbel is. Voor iemand die echt op zoek is houdt het eigenlijk nooit meer op. Graag willen we dan ook twee keer in de maand een uurtje catechese aanbieden aan het gezin.  Aansluitend aan de H. Mis van 10.00 uur is er voorlopig voor drie groepen Catechese; de 1ste Communieleeftijd, de Vromselleeftijd en de Ouders. In het parochiecentrum aan de Koornstraat 6.