Doop- en Algemene catechese Willibrordus Parochie

I.v.m. de Corona-crisis zijn de Doop- en Algemene Catecheses tijdelijk uitgesteld..!

Doopcatechese Willibrordus Parochie

Al langere tijd leeft in het pastoraal team de gedachte dat het H. Doopsel zo’n belangrijke keuze is van ouders voor hun kinderen, dat er eigenlijk meer voorbereiding aan vooraf zou moeten gaan. Door de komst van de nieuwe diaken Pieter Raaijmakers is daar ook ruimte voor. Per 1 oktober willen we dan ook starten met een maandelijkse avond doop-catechese: een uurtje bezinnen op de achtergrond, de betekenis en de consequenties van het H. Doopsel. Alle doopouders hebben dan twee avonden waarin zij zich voorbereiden: Een avond catechese en een gesprek met de priester of diaken die het H. Doopsel zal toedienen. De catechese-avonden, zijn elke 1ste dinsdag van de maand in het Parochiecentrum aan de Koornstraat 6 te Oss.
Het gesprek met de priester volgt dan in overleg.

Doopcatechese elke eerste dinsdagavond van de maand van 19.30 tot 21.00 uur:
 

Algemene catechese Willibrordus Parochie

Mogen leven vanuit geloof is genade. Maar het komt niet uit de lucht vallen. Wij kunnen enkel christengelovigen worden door overdracht van generatie op generatie. Die overdracht gebeurt door de cultuur waarin wij leven, door de voorbeelden die we zien maar ook door wat we zelf aan kennis vergaren over ons geloof. En er valt onnoemelijk veel te leren rond de hoofdbron, die natuurlijk de Bijbel is. Voor iemand die echt op zoek is houdt het eigenlijk nooit meer op. Graag willen we dan ook maandelijks een uurtje aanbieden om stil te staan bij de belangrijkste grondbeginselen van ons geloof. Het zal gaan over gebed, over het Scheppingsverhaal, over de Tien Woorden, over de H. Sacramenten etc. etc. De algemene-catechese wordt gegeven op elke 3e dinsdag van de maand in het Parochiecentrum aan de Koornstraat 6 te Oss. Vooraf aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom.

Algemene catechese iedere derde dinsdagavond van de maand van 19.30 tot 21.00 uur. 
 

Diaken Pieter Raaijmakers.