Gebed en bezinning

Wat is gebed?
“Gebed is een dialoog met de Heer. Dit betekent dat je vooral luistert naar wat Hij je te vertellen heeft. Hij spreekt in de stilte van je hart!”

We leven in een maatschappij waarin iedereen vooral op zichzelf is gericht. We zorgen voor meer dan voldoende voedsel, kleding en materiële zaken, “maar onvoldoende voor de geestelijke dimensie van de mens”. We moeten ook goed zorgen voor de ziel. Gebed is de motor van ons leven en brengt ons vreugde omdat we leren luisteren naar de Heer. “Vertrouwen op Jezus betekent rust in je leven, Hij is de pilaar van je bestaan en blijft je trouw. En daarbij is je eigen breekbaarheid juist een sleutel om bij God te komen. Op eigen kracht lukt dat niet, omdat je dan jezelf op de eerste plaats zet. Leer naar Hem te luisteren.” Zo vertelt hij verder.

Hoe leer je stil te zijn midden in een maatschappij vol onrust en activiteit?
Om goed te kunnen bidden is het van belang daarvoor tijd en ruimte vrij te maken, “alsof het de belangrijkste afspraak van de dag is”. Pastoor Van Aken vervolgt: “Kies een goede plaats en reserveer een afgebakende tijd. Voor of na de Heilige Mis kun je de lezingen van de dag nog eens lezen of overwegen. Tijdens het winkelen kun je een kaarsje opsteken in de Sint-Jan en in gebed stilstaan bij de noden van anderen, ook voor mensen die je niet kent. Bidden voor anderen geeft een extra dimensie. En het is goed om ook thuis een sfeer te creëren voor gebed. Je kunt een hoekje inrichten met een kaars, Bijbel, kruisbeeld en/of icoon”.

Hoe bid je goed?
“Je begint met langzaam een kruisteken te maken en spreekt een soort geloofsuiting uit, zoals ‘Heer, ik geloof dat U hier aanwezig bent’ en dankt Hem voor zijn aanwezigheid. Je kunt Hem verder een vraag voorleggen of om een genade vragen, bijvoorbeeld ‘Heer, hoe kan mijn hart worden omgevormd?’, al naar gelang wat je bezighoudt.

Dan volgt de meditatie, het onderhoud met jezus. Je kunt hiervoor een bepaalde passage uit de Bijbel kiezen, en daarbij afwisselend de tekst lezen, naar de Heer kijken en naar je hart luisteren. Onze God, Jezus Christus, is een persoonlijke God, en omdat de liefde van God altijd persoonlijk is, raakt Hij ons in ons hart. Ieder mens wil iets ontvangen van deze liefde. Laat Hem spreken! Ook kun je een heiligenleven lezen, dat handen en voeten geeft aan hoe intenser met God te leven.

Aan het einde van het gebed kun je de Heer danken voor de ontmoeting en zijn geduld. Dank Hem ook voor de genade, want gebedstijd is nooit neutraal ook al merken wij dat niet meteen. Zo was Elias veertig dagen op zoek naar God op de berg Horeb en ontmoette Hem niet in een storm, aardbeving of bliksem, maar in een zachte bries. Wij moeten leren naar Hem te luisteren”, aldus pastoor Van Aken.

Heeft bidden zin?
“Soms vragen we ons af of het gebed nut heeft. Het gebed verandert de mens en het gebed heeft wel degelijk resultaat. Door het gebed herstellen wij de band tussen God en ons waardoor we onszelf kunnen worden, vreugdevol worden en als mens in balans raken. Het gebed hoort bij de mens omdat wij geestelijke wezens zijn.”

En hij vervolgt: “Het is waar dat we niet altijd krijgen wat we vragen, maar het gebed is meer dan vragen alleen. Als we vragen komt er ook antwoord, zoals Jezus het zelf zegt: ‘klopt en er zal worden opengedaan, vraagt en ge zult verkrijgen’. Daar mogen we dus zeker van zijn! We krijgen het echter niet altijd zoals we willen en niet altijd op het moment dat we willen.”