Diaconie

Diaconie in onze Willibrordus Parochie

‘Waartoe zijn wij op aarde?’

‘Wij  zijn op aarde om God te dienen en zo hier en in het hiernamaals gelukkig te worden.’

Deze 1ste vraag uit de catechismus staat nog steeds als een huis. Zo ook het antwoord. De Katholieke Kerk leert ons dat ons menselijk bestaan gericht is op God, Heer en Schepper en dat ons leven gericht is op het uiteindelijke doel: thuis komen bij God.

Thuiskomen bij God in het Vaderhuis betekent Hem kennen, Hem dienen en liefhebben.

God liefhebben en Hem dienen kan niet alleen door woorden, het gebed of door offergaven, maar ook door inzet. Inzet van onze capaciteiten, de gaven, de talenten die wij hebben ontvangen. Deze houden we niet voor onszelf maar delen die met onze broeders en zusters. Dat is God dienen. We geven van onszelf: tijd, liefde, aandacht, onze talenten en gaven. Dienstbaar zijn voor alle kinderen van God. Immers God heeft ons niet als eenlingen geschapen die op onbewoonde eilanden wonen maar als individu, als persoon, levend in een gemeenschap. Ieder heeft zo zijn eigen taak, zijn roeping binnen de gemeenschap waarin we leven.

Diaconie is de dienst aan de gemeenschap, aan de medemens, als opdracht die we met het heilig Doopsel hebben meegekregen. Christen zijn is dienen, vieren en leren de drievoudige taak die Christus in zich draagt en die wij als broeders en zusters in Christus ook in ons dragen.

Diaconie in onze Parochie Willibrordus realiseert zich heel concreet door het onder de aandacht brengen van situaties waarin kinderen van God in onze wereld moeten leven. Dikwijls met gebrek aan voedsel, behuizing, medicijnen, zorg en medische hulpmiddelen. Vaak veroorzaakt door oorlogen, geweld, natuurrampen of politieke corrupte systemen. Acties zoals de Adventsactie en de Vastenactie van onze parochie zijn voorbeelden. We hebben kortgeleden een ziekenhuis in Tanzania  ondersteund en momenteel steunen we financieel en moreel het volk van Venezuela wat door een corrupt en dictatoriaal bestuur onderdrukt, uitgebuit en verwaarloosd wordt. Kledinginzamelingsacties,  beurzen voor studenten in Chili en Argentinië, maar ook ondersteuning van vluchtelingenhulp en de voedselbank, een fietstocht voor een project in Afrika het zijn levende voorbeelden van diaconale activiteiten. Ook staat ons parochiecentrum open voor gebruik door Eritreeërs en de ‘Anonieme Drugsverslaafden’ die nergens anders een onderkomen hebben. En heel concreet is ook het ziekenbezoek door de leden van de werkgroep Diaconie van onze Willibrordus Parochie.

Zo geven we op bescheiden wijze zin, in onze parochie, aan onze opdracht om mee te bouwen aan  het Rijk van God. Breng ook uw gaven en talenten in in het dienstwerk van de Kerk.