Katholiek worden

Katholiek worden is één van de meest diepgaande en vreugdevolle ervaringen die er zijn. Per jaar worden in Nederland zo rond de 1000 volwassenen katholiek. De Rooms-Katholieke Kerk is de oudste en grootste christelijke kerk ter wereld met ongeveer 1,3 miljard mensen. De Rooms-Katholieke Kerk is een wereldkerk en bestaat uit gelovigen van alle volken. Het Griekse woord καθολικός (katholikos) betekent 'algemeen' of 'universeel'. Men zou de benaming Katholieke Kerk dus letterlijk kunnen vertalen als de Algemene Kerk of Universele Kerk. De term "katholiek" werd in het kader van de kerk voor het eerst gebruikt door Ignatius van Antiochië. In een brief aan de christenen van Smyrna uit 107 schreef hij: "Waar Jezus Christus is, daar is de katholieke Kerk."

U kunt zich op elke leeftijd aansluiten bij de Katholieke kerk. De officiële opname in de katholieke kerk gebeurt op verschillende wijzen, afhankelijk van uw voorgeschiedenis. Het proces waardoor volwassenen worden opgenomen in de Rooms-Katholieke Kerk zijn de zogenaamde initiatieriten. De initiatie is van oudsher verbonden aan drie sacramenten: het H. Doopsel, het H. Vormsel en de eerste H. Communie of Eucharistie. Wanneer u al gedoopt bent moet bekeken worden of deze doop geldig is, voorwaarde is met name dat gedoopt is in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Bent u al (geldig) gedoopt dat hoeft dit natuurlijk niet overgedaan te worden. Bent u nog niet gedoopt dat verloopt de opname normaal gesproken in een aantal fases. De Paasnacht is bij uitstek de nacht voor de Doop, maar dit kan ook op een ander moment in het jaar.

De voorbereiding is sterk afhankelijk van uw voorgeschiedenis, maar er zijn vijf punten die in ieder geval belangrijk zijn in de voorbereiding. Ten eerste de kennismaking met de heilige Schrift. De Bijbel verhaalt hoe God doorheen de geschiedenis met mensen op weg gaat, tot op de dag van vandaag. Geloofsleerlingen leren de heilige Schrift lezen, niet als een cultureel interessant boek, maar als het Woord van God dat tot hen gericht is. Ten tweede het leven als Christen. Christen zijn is iets van hoofd, hart en handen; het omvat het hele leven. De manier waarop je dan ook als gelovige in het leven staat, de keuzes die je maakt, je visie op maatschappelijke gebeurtenissen, je omgaan met mensen dichtbij en veraf, wordt bepaald door het christelijk geloof. Ten derde het contact met de geloofsgemeenschap. Je kunt niet in je eentje christen zijn. Het christelijk geloof wordt levend in gemeenschappen die dit geloof belichamen en doorgeven. Een bijzonder moment van ontmoeting is de Eucharistie, die bron en hoogtepunt is van de christelijke gemeenschap. De geloofsleerlingen zullen zich thuis moeten voelen in de geloofsgemeenschap dichtbij. Ten vierde het ontdekken en leren over de liturgie en de sacramenten. Ten slotte het gebed. Dit kunnen we de meest intieme beleving van het christelijk geloof noemen. Hier wordt de relatie met God immers heel diep beleefd.

Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. U kunt contact met ons opnemen voor een persoonlijk en oriënterend gesprek met een pastoor. Deze zal dan met u in gesprek gaan en in samenspraak met u een traject uitzetten om u hierop voor te bereiden.