Collecte

Wat is de betekenis van de collecte?

In iedere viering in het weekend gaan collectanten één keer langs de kerkgangers om geldelijke offergaven te innen. Het plaatsengeld van weleer is samengevoegd bij deze offergave.

Hoeveel geeft men?

Hoeveel u wenst te geven of kunt geven in een collecte is natuurlijk aan u.
U geeft in uw offergave uitdrukking aan uw offergezindheid en aan uw verantwoordelijkheidsgevoel voor onze kerkgemeenschap. De collecte maakt dan ook als liturgische daad deel uit van de Eucharistieviering.

Als bijdrage wordt voorgesteld tenminste een bedrag van 1 euro.