Lectores Willibrordus Parochie

De term lector of lectrice komt van het Latijnse legere (lezen) en betekent dus: 'degene die leest'. Lectoren hebben een belangrijke en duidelijk omschreven functie in de liturgie. De lector of lectrice leest in de Katholieke Kerk tijdens de liturgie de lezingen voorafgaand aan het Evangelie, eventueel het psalm, het alleluia, de voorbeden en de mededelingen.