Misdinaars en acolieten Willibrordus Parochie

Misdienaar en acolieten
Tijdens de Heilige Mis wordt de celebrant (de priester) bijgestaan door een paar misdienaars of acolieten. Er is een verschil in betekenis tussen deze twee. Een misdienaar is een acoliet, maar een acoliet hoeft geen misdienaar te zijn. Tot het Tweede Vaticaans Concilie was een acoliet een geestelijke die een bepaalde wijding had ontvangen.

De rol van de misdienaar is om de priester te helpen bij de viering. Zowel mannen als vrouwen, jongens en meisjes kunnen acoliet of misdienaar (of misdienette) zijn in de kerk. Voor een assistent bij een viering is kennis van de attributen en hun betekenis belangrijk. Iedereen die zijn of haar Eerste Heilige Communie heeft gedaan, mag misdienaar of misdienette zijn.

Opening
Bij de opening van een viering komen de misdienaars en de priester naar het altaar. De manier van binnenkomst kan uiteenlopen.
Dit is afhankelijk van de soort viering. In een grotere intocht loopt één acoliet voorop met het kruis, daarna één met wierook en twee acolieten met brandende kaarsen. Achteraan zijn dan de priester(s), diakens en/of lectoren. Ze lopen naar het priesterkoor over het middenpad van de kerk. De acolieten en misdienaars gaan vervolgens naar hun zitplaats aan de zijkant van het priesterkoor.

Bij het bewieroken van het altaar kunnen acolieten de priester helpen met de wierookdrager en het scheepje. Ook als er bij aanvang van de dienst de gelovigen worden gezegend, ondersteunt een acoliet de priester met de wijwateremmer.

Tijdens de dienst, als de priester bijvoorbeeld plaatsneemt, helpt de acoliet met de kazuifels over de rugleuning. Bij de dienst van het woord, is het de taak van de acoliet om hier goed op te letten. Bij de evangelielezing kunnen twee acolieten met de kandelaars naast de priester gaan staan, die de Bijbel, het woord van God, voorhoudt. Bij het bewieroken van het Woord helpt de acoliet opnieuw met het wierookvat en het scheepje.

Bij de viering van de Eucharistie spelen de misdienaars een belangrijke ondersteunende rol. Tegelijkertijd geven zij de liturgische gebruiksvoorwerpen aan de priester bij het altaar: de kelken en hostieschalen. Ook brengen ze de miswijn en water. Daarna helpen ze ook bij de handwassing van de priester. Een acoliet biedt de schaal en watervat aan, een andere een handdoek, zodat de priester zijn handen kan afdrogen.

De acolieten helpen bij het bewieroken van de gaven, het altaar, de priester en de gemeenschap. De priester legt de wierookkorreltjes op en krijgt het wierook vat. De priester bewierookt het altaar, maar daarna bewierookt een acoliet de priester en eventuele andere concelebranten, het koor en de gemeenschap.

Tijdens het uitspreken van het Eucharistisch hoog gebed, specifiek tijdens de prefatie, laat een misdienaar een misbel luiden als Brood en Wijn, Lichaam en Bloed worden getoond.

Bij de Vredeswens wensen de misdienaars elkaar en de priester de vrede van de Heer.

Voor het uitreiken van de communie, brengt een van de misdienaars uit het tabernakel de ciborie met al geconsacreerde hosties. Dit gebeurt met eerbied: met een kniebuiging voor het tabernakel en een hoofdbuiging voor de ciborie.

De acolieten ontvangen de communie onder twee gedaanten en beamen de uitreiking van het Lichaam en Bloed van Christus. Meestal helpt een van de acolieten vervolgens bij het uitreiken van de communie, of – als de gemeenschap ook onder twee gedaanten de communie ontvangen, met het vasthouden of aanreiken van de beker.
Na het uitreiken van de communie worden de overgebleven hosties in de ciborie gedaan en door een acoliet teruggeplaatst in het tabernakel. De andere gebruiksvoorwerpen worden door de acolieten van het altaar weggehaald en na afloop van de viering schoon gemaakt. Maar een priester kan er ook voor kiezen de kelken aan het altaar te purificeren. Dan brengt een misdienaar het kannetje met water naar de priester, en haalt hij of zij na de reiniging de voorwerpen af.

Uittocht
Is de viering met de zegen van de priester afgelopen, dan loopt iedereen op dezelfde wijze terug zoals ze aan het begin van de viering naar het priesterkoor zijn gekomen.