Sacramenten

Wilt u meer informatie over Doop, Eucharistie, Vormsel of Huwelijk? U vindt dit hier onder het kopje Sacramenten.

Door middel van de sacramenten - waaronder ook de priesterwijding, de ziekenzalving en de biecht gerekend worden - geeft Christus ons als gelovigen de mogelijkheid Hem nabij te komen: sacramenten zijn zichtbare tekens van een onzichtbare werkelijkheid. In die tekens kunnen we de helende, verzoenende, nabije, versterkende en liefdewekkende aanwezigheid van God ervaren.

Informatie over de afzonderlijke sacramenten vindt u achter de knopjes hiernaast.