Huwelijk

Wat is een kerkelijk huwelijk?
God heeft man en vrouw voor elkaar bestemd. Door elkaar hun liefde te geven en open te staan voor nieuw leven als vrucht van hun liefde, vormen ze een beeld van de overstromende liefde van God. Het sacrament van het huwelijk komt tot stand door een belofte van trouw van een man en een vrouw. Deze belofte wordt in het openbaar uitgesproken ten overstaan van God en van de kerkgemeenschap, die vertegenwoordigd wordt door getuigen.

De priester (of een andere persoon die door de kerk daarvoor de bevoegdheid heeft gekregen) roept Gods zegen over het paar af. Het is niet een priester die het huwelijkssacrament toedient, maar man en vrouw dienen het elkaar toe. Het huwelijk wordt voltrokken door de lichamelijke vereniging van het nieuwe paar. Man en vrouw moeten vrij zijn van elke verplichting of dwang. Zij schenken zich aan elkaar om - tot de dood hen scheidt - een volkomen levensgemeenschap te vormen die openstaat voor het ontvangen van kinderen. Voor een huwelijk met iemand die niet katholiek is maar wel is gedoopt, is verlof nodig van de bisschop. Voor een huwelijk met iemand die niet gedoopt is, dient bij de bisschop om dispensatie gevraagd te worden.

Liefde en huwelijk
Wat zou het leven zijn zonder liefde? Er zou geen leven zijn. Een kind dat op moet groeien zonder liefhebbende ouders heeft geen leven. Een mens die men links laat liggen, van wie niemand houdt, die heeft geen leven. Door die liefde wordt het beste uit jezelf naar boven gehaald. Liefde maakt jou tot mens. De liefde van God is de noodzakelijke bedding, waarin wij uit kunnen groeien tot de mens "naar Gods hart". Als God ons niet zou liefhebben, dan zouden wij niet kunnen bestaan. Liefde is veel meer dan iemand aardig vinden, liefde is veel meer dan seksueel omgaan met elkaar. Liefde is durven zeggen: "Jij bent de moeite waard, ik zal er zijn voor jou". De mooiste aanduiding voor God is dan ook: JHWH... ik ben er... voor jou.

Trouwen
De eerste èchte ontmoeting, in vuur en vlam... verliefd dus. Elkaars goede en slechte eigenschappen worden ontdekt. Langzaam ontdekt u dat u deze ene mens niet meer wilt missen. Zonder hem of haar zou het leven geen leven meer zijn... er is een begin van liefde.
Samen wilt u door het leven: dat is iets nieuws, niet alleen voor u, maar ook voor uw ouders, uw familie, uw vrienden. U besluit te gaan trouwen, dat wil zeggen dat u openbaar maakt dat u niet meer alleen in het leven wilt staan; er staat voortdurend iemand naast u met wie en voor wie ù wilt leven. En... iedereen mag dat weten; daarom gaat u naar het gemeentehuis om dit plechtig te laten vastleggen.
Gaat u hiervoor ook naar de kerk?

Trouwen voor de kerk
Maakt u samen met uw partner bewust deel uit van de geloofsgemeenschap van Jezus Christus of staat u positief ten opzichte van die gemeenschap, de Kerk dus? Dan wil ook die geloofsgemeenschap graag van u horen dat u binnen de Kerk geen individuën meer wilt zijn, maar een twee-eenheid.
Deel uitmaken van de kerkgemeenschap van Jezus betekent dat u Hem centraal wilt stellen in uw leven, dat u naar Zijn woord en voorbeeld wilt leven en dat u die overtuiging regelmatig met uw medegelovigen wilt vieren. Als dat uw perspectief is, dan is het zinvol om te trouwen voor de Kerk, ofwel binnen de geloofsgemeenschap.

De voorbereiding
Als u na rijp beraad besloten hebt om uw huwelijk te laten inzegenen binnen de geloofsgemeenschap, neemt u dan contact op met het parochiesecretariaat. Laat bijtijds dag en uur vastleggen en houd rekening met de voorbereiding. Twee keer per jaar organiseert onze parochie een huwelijksvoorbereiding-cyclus. Afhankelijk van de huwelijksdatum zal het parochiesecretariaat u  uitnodigen voor een serie van zes bijeenkomsten. Deze zijn de voorbereiding op uw kerkelijk huwelijk. U heeft in een besloten omgeving de gelegenheid uw ervaringen en vragen volop met andere paren uit te wisselen. De paren delen hun ervaring met elkaar over leven en geloof gedurende een aantal avonden. U leert als paar met elkaar de liefde te vieren. Dat geldt natuurlijk op de eerste plaats voor de dag van het huwelijk en wordt nog betekenisvoller voor de tijd van uw huwelijks- en gezinsleven. Onze ervaring is dat die voorbereiding de moeite waard is voor het welslagen van een gemeenschappelijke toekomst.

De huwelijkssluiting
De huwelijkssluiting kan ingebed worden in een Woord- en Gebedsdienst of in een Eucharistie. In overleg met de pastor, die uw huwelijk zal inzegenen, kunt u bespreken wat het beste bij u past.
Steeds meer paren ervaren dat het huwelijk niet automatisch gaat. Een relatie fris houden gaat niet vanzelf. Liefde is een werkwoord, omdat het altijd beter kan.

En na de huwelijksdag? Hopen wij dat u zich verbonden blijft voelen met uw parochie. Wij willen u daarbij van harte helpen.