Priesterschap

Waarom het Sacrament van het Priesterschap?
 
Elke gemeenschap heeft zijn leiders en zijn voorgangers nodig. Door het Sacrament van het priesterschap worden mensen uitdrukkelijk door de Bisschop en de gemeenschap geroepen en aangewezen om de blijde boodschap van Jezus Christus op allerlei wijzen vorm te geven, in woord en daad.

Voor onze parochiegemeenschap, die haar hoofdkerk heeft in de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan in 's-Hertogenbosch, is dit sacrament van het priesterschap natuurlijk extra bijzonder. In de kathedraal vinden van tijd tot tijd priester- en diakenwijdingen plaats door onze bisschop. Die voor de betrokkenen zelf en hun naasten zo bijzondere momenten in het leven zijn.