Ziekenzalving

De zieken hebben in het bijzonder Gods voorkeur en zorg, en daarmee ook die van Zijn kerk. Door de zalving met de Heilige Olie van de zieken, wordt deze zorg van God voor het heil van de mens nog eens uitdrukkelijk uitgesproken. Daarmee is dit sacrament tevens een hoopvol gebeuren, ook voor wie sterven gaat.

Gelovigen kunnen de Ziekenzalving ontvangen als zij hiertoe het verlangen uitspreken; men behoeft hiermee niet te wachten tot het allerlaatste moment. Het is goed te weten dat mensen dit sacrament meer dan ééns kunnen ontvangen.

Soms wordt in een speciale viering aan verschillende zieke gelovigen tegelijk de Ziekenzalving toegediend.