Uitvaart

Een kerkelijke uitvaart is een viering die gehouden wordt voor overleden parochianen. Zoals het goed is om het begin van het leven God te danken en het nieuwe leven door de Doop onder Zijn naam te stellen, zo is het ook goed om God aan het eind van het leven in een uitvaartdienst te danken voor het leven van de gestorvene en deze op te dragen aan het eeuwig leven bij God.

Pastoraat en pastorie Oss
Pastoor R. Kerssemakers
Begijnenstraat 1
5341 BC Oss
Telefoon: 0412 - 622 015
E-mail pastoor: pastoorkerssemakers@parochiewillibrordus.nl

Kapelaan Q. Kerckhofs
Begijnenstraat 1
5341 BC Oss
Telefoon: 0412 - 622 015
E-mail kapelaan: quiten.kerckhofs@live.be

Pastoraat en pastorie Berghem
Kapelaan W. Renders
Julianastraat 37
5351 AL Berghem
Telefoon: 0412 - 401 215
E-mail: kapelaanrenders@parochiewillibrordus.nl

Contactpersonen